Swedish Doctors and Nurses on the Mediterranean Front Line

Digital lecture in Swedish by Frederick Whitling, ˮOrganisation, ledning och svenskt kungligt engagemang av hjälpinsatser i de två världskrigenˮ

Published: 2021-05-05

Svenska institutet i Athen hälsar er välkomna till ett föredrag av Frederick Whitling med titeln Or­ga­ni­sa­tion, led­ning och svenskt kung­ligt en­ga­ge­mang av hjäl­pin­sat­ser i de två världs­kri­gen.

Tisdag 11 maj, 2021, kl 19.00 (grekisk tid) di­gi­talt via Zoom. 

Skic­ka mejl till ka­te­ri­na.ga­bi­er­a­kis@sia.gr om du öns­kar del­ta (ob­li­ga­to­risk re­gi­stre­ring).

Varmt välkomna!

Filer: Flyer

Research/ Conferences, Seminars & Workshops

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More