Small research grants 2024/2025 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2023-11-29

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre forskningsstipendier för höstterminen 2024 och vårterminen 2025. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet och vilkas forskning förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Large research grants 2024/2025 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2023-11-29

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets två stora forskningsstipendier för höstterminen 2024 respektive vårterminen 2025. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

THE SWEDISH INSTITUTE AT ATHENS TURNS 75!

Published: 2023-10-25

The Swedish Institute at Athens invites you to attend the celebration of its 75th anniversary, to be held in the auditorium “Dimitrios Pantermalis” at the Acropolis Museum, Dionysiou Areopagitou 15, on Wednesday, November 15, 2023, at 7.00 pm. It will be a festive ceremony that celebrates not only the Institute itself, but also 75 years of fruitful collaboration and exchange between Sweden and Greece. 

RSVP by Monday, November 6, to swedinst@sia.gr is mandatory to attend the event.

Summer Greetings

Published: 2023-07-26

The Director and the staff of the Swedish Institute at Athens wish you a relaxing summer!

Resestipendier för exkursion till nordvästra Grekland

Published: 2023-06-14

Svenska institutet i Athen utlyser härmed tre resestipendier för en exkursion till nordvästra Grekland (Epirus och Aitolien-Akarnanien) under höstterminen 2023. Stipendierna är avsedda för doktorander i Antikens kultur och samhällsliv vid svenska universitet.

Utlysning praktik HT 2023

Published: 2023-05-29

Praktik på Svenska institutet i Athen

Svenska institutet i Athen utlyser möjlighet till praktik under 3-6 veckor, HT 2023. 

Behörig att söka praktikplatserna är den som är student (eller nyligen har avlagt examen) i Antikens kultur och samhällsliv eller annat ämne relevant för institutets verksamhet.

An­sö­kan skall vara In­sti­tu­tets biträdande direktör till­han­da se­nast den 18 juni. 

Easter Greetings

Published: 2023-04-12

The Director and the staff of the Swedish Institute at Athens wish you a...

Happy Easter

Glad Påsk

Καλό Πάσχα

Total from this group: 56
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More