Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Fall semester 2024

Published: 2024-02-23

stora kursen

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory to historical periods. Through excursions, lectures, and library study, this is a great opportunity for students to acquire a contextualized in situ knowledge of archaeological material, excavation sites, monuments, and museum collections in Greece.

Application deadline: 15 April 2024

Archaeology in Greece: Bachelor level course (7.5 ECTS)

Spring semester 2023

Published: 2023-03-15

arkeologi i greklandvt23

The course is an introduction to the archeology of Greece for students in the field of Humanities. It provides a basic understanding of the archeology of ancient Greece, and it includes the study of archaeological material, excavation sites, monuments, and museum collections from different time periods. The special theme for this year’s spring course is Greek prehistory. The course is taught in Stockholm and Athens, with excursions to various important archaeological sites in Greece.

Application deadline: 17 October 2022.

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Fall semester 2022

Published: 2022-03-19

stora kursen

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory to historical periods. Through excursions, lectures, and library study, this is a great opportunity for students to acquire a contextualized in situ knowledge of archaeological material, excavation sites, monuments, and museum collections in Greece.

Application deadline: 19 April 2022

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Fall semester 2021

Published: 2021-03-19

stora kursen

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory to historical periods. Through excursions, lectures, and library study, this is a great opportunity for students to acquire a contextualized in situ knowledge of archaeological material, excavation sites, monuments, and museum collections in Greece.

Application deadline: 15 April 2021.

Archaeology in Greece: Bachelor level course (7.5 ECTS)

Spring semester 2021

Published: 2020-09-18

arkeologi i greklandvt21

The course is an introduction to the archeology of Greece for students in the field of Humanities. It provides a basic understanding of the archeology of ancient Greece, and it includes the study of archaeological material, excavation sites, monuments, and museum collections from different time periods. The special theme for this year’s spring course is the Cycladic islands. The course is taught in Stockholm and Athens, with excursions to various important archaeological sites in Greece.

Application deadline: 15 October 2020.

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Fall semester 2020

Published: 2020-03-19

stora kursen

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory to historical periods. Through excursions, lectures, and library study, this is a great opportunity for students to acquire a contextualized in situ knowledge of archaeological material, excavation sites, monuments, and museum collections in Greece.

Application deadline: 15 April 2020.

Archaeology in Greece: Bachelor level course (7.5 ECTS)

Spring semester 2019

Published: 2018-09-27

course archaeology in greece

The course is an introduction to the archeology of Greece for students in the field of Humanities. It provides a basic understanding of the archeology of ancient Greece, and it includes the study of archaeological material, excavation sites, monuments, and museum collections from different time periods. The course begins and ends at Stockholm University.

Application deadline: 15 October 2018.

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå

sia logo v bg

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå vid Svenska institutet i Athen 2019

I samarbete med något lärosäte i Sverige ger Svenska institutet i Athen vartannat år en tematisk kurs på avancerad nivå om 7,5 hp med plats för tio studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. Liksom vid flera tidigare tillfällen, inbjuder institutet härmed institutioner i Sverige att anmäla intresse för att ge en sådan kurs under 2019 i samarbete med institutets personal.

Kursen måste på något vis anknyta till institutets uppdrag och verksamhet samt ämnesmässigt vara av en sådan karaktär att den måste ges på plats i Athen. Likaså bör den skilja sig från den arkeologiska kursen och istället ha tydligt tvärvetenskaplig inriktning. Finansieringen av kursen sker genom att institutet bidrar med boende, resor och lärartimmar till en kostnad ej överstigande 100 tkr. Institutionen, å sin sida, bidrar med administration (utlysning, registrering, rapportering) och lärartimmar. Kursen kan med fördel inledas och avslutas i Sverige enligt modellen 1+3+1 veckor, men det är inget krav.

Den inskickade intresseanmälan måste vara förankrad vid institutionen (prefekt och studierektor) och skall inkludera:

  1. Kortfattad kursbeskrivning (max. 1 sida)
  2. Översiktligt schema (max. 2 sidor)
  3. Budgetförslag dimensionerat utifrån tio kursdeltagare och en eller två lärare (max. 1 sida)

Intresseanmälan skickas som ett dokument senast den 15 januari 2018 per e-post till styrelsens sekreterare Michael Lindblom: michael.lindblom@antiken.uu.se.

Uppsala 2017-12-05

Total search results: 23
×
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More