Opuscula 11

Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome

Published: 2018-02-05

Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, vol. 11, 2018.

Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, vol. 11, 2018.

Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome is published annually by the Swedish Institutes at Athens and Rome. First issued in 2008 (no. 1), Opuscula replaces the annuals Opuscula Atheniensia and Opuscula Romana published by the Swedish Institute at Athens and the Swedish Institute in Rome respectively.

Stipendium för forskning I Grekland

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 10 000 SEK till forskare som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska Institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum.

×
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More