Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, April 16-29, 2018

Innehåll och antagning

Rom och Athen har länge utövat ett dominerande inflytande på västerländska världsbilder. De två städerna anses ofta vara västerlandets vagga, katalysatorer av konst, filosofi och civilisation, tidlösa representanter för såväl demokrati som imperium. Samtidigt är både Rom och Athen huvudstäder i två relativt sett unga nationer med en turbulent modern historia. Vilken roll spelar uppfattningar av antiken i dessa moderna sammanhang? Denna tvärvetenskapliga kurs jämför Rom med Athen och möter på så vis det antika arvet och det ”klassiska” i samtiden. Genom en veckas diskussioner och undervisning i vardera stad utforskar vi det antika arvets internationella dragningskraft från 1700-talets Grand Tour till dagens massturism. Vi undersöker arkeologins inverkan på och samspel med samtida urbana landskap, och analyserar politiska användningar av ”klassiska” förebilder och det antika förflutna, från Napoleon till EU.

Multidisciplinary Perspectives on Ancient and Modern Democracy: the Challenges of an Ancient Idea in the Modern world

In the autumn of 2017, the Swedish Institute at Athens, in collaboration with Uppsala University and Stockholm University, will organize an advanced level course about the concept of democracy. Democratic governance is something that is usually taken for granted in the Western world, but what does “democracy” really mean? What counted as democracy yesterday, what is democracy today, and how will we understand it tomorrow?

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, Nov 7-22, 2016

Innehåll och antagning

Rom och Athen har länge utövat ett dominerande inflytande på västerländska världsbilder. De två städerna anses ofta vara västerlandets vagga, katalysatorer av konst, filosofi och civilisation, tidlösa representanter för såväl demokrati som imperium. Samtidigt är både Rom och Athen huvudstäder i två relativt sett unga nationer med en turbulent modern historia. Vilken roll spelar uppfattningar av antiken i dessa moderna sammanhang? Denna tvärvetenskapliga kurs jämför Rom med Athen och möter på så vis det antika arvet och det ”klassiska” i samtiden…

In-service training for teachers: an intensive overview of current Greek archaeology and history

During nine intensive days in June, the Institute welcomed four teachers of classical languages. As part of a program sponsored by the Association of Swedish Classicists and the Institute we visited the sites of Athens and made longer excursions to  Delphi, Kalaureia in the Saronic Gulf and various landmarks in the Argolid. We thank the participants Lena Tegström, Kent Fredholm, Carina Nylén and Nicole de Jong, as well as the Association of Classicist for a stimulating exchange.

All texts in archive: 12
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More