Summer Greetings

Published: 2021-07-25

The Director and the staff of the Swedish Institute at Athens wish you a relaxing and safe summer!

Easter Greetings

Published: 2021-04-27

The Director and the staff of the Swedish Institute at Athens wish you a...

Happy Easter

Glad Påsk

Καλό Πάσχα

Athenvännernas Mundebostipendier

Stipendium för forskning i Grekland

Published: 2021-03-23

<p>Ingemar och Lillemor Mundebo, Rikssalen, Uppsala slott, 1985 (Ingemar Mundebo var då landshövding i Uppsala län).</p>

Ingemar och Lillemor Mundebo, Rikssalen, Uppsala slott, 1985 (Ingemar Mundebo var då landshövding i Uppsala län).

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed tre stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna, för minst en månads vistelse i Athen, kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare i vid bemärkelse med anknytning till Sverige eller svenska institutioner. De avser greklandsrelaterade temata med en bred tvärvetenskaplig målgrupp, med ämnesområden som spänner från antiken via Bysans och medeltiden till antikreception i senare perioder och Greklands moderna historia (från 1700-talet till i dag).

Seasonʼs Greetings

Published: 2020-12-18

The Director and the staff of the Swedish Institute at Athens wish you a...


God Jul och Gott Nytt År

Merry Christmas and a
Happy New Year

Kαλά Χριστούγεννα
και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Research grants 2021/2022 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2020-11-30

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre forsknings- stipendier för höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet och vilkas forskning förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Research grants 2021/2022 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2020-11-30

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets stora forskningsstipendier för höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Corpus Vasorum Antiquorum

Volume 5

Published: 2020-11-19

The Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) is a series quality catalogues of mostly ancient Greek painted pottery in collections around the world. The series started in 1922 and since then almost 400 have appeared.

CVA Sweden volume 5 have now appeared. It can be ordered on https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-SE/article/3966/corpus-vasorum-antiquorum-5, price 233 Swedish crowns.

Several of the previous are in print and can be ordered on http://www.vitterhetsakad.se/publikationer/serier/Corpus_Vasorum_Antiquorum

Utlysning praktik VT-2021

Published: 2020-10-27

Praktik på Svenska institutet i Athen

Svenska institutet i Athen utlyser möjlighet till praktik under 3-6 veckor, VT 2021. 

Behörig att söka praktikplatserna är den som är student (eller nyligen har avlagt examen) i Antikens kultur och samhällsliv eller annat ämne relevant för institutets verksamhet.

Ansökan senast den 1 december.

All texts in archive: 28

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More