Opuscula 9

Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome

Published: 2016-11-22

Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, vol. 9, 2016.

Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, vol. 9, 2016.

Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome is published annually by the Swedish Institutes at Athens and Rome. First issued in 2008 (no. 1), Opuscula replaces the annuals Opuscula Atheniensia and Opuscula Romana published by the Swedish Institute at Athens and the Swedish Institute in Rome respectively.

Scholarships 2017/2018

FORSKNINGSSTIPENDIER 2017/2018 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed institutets forskningsstipendier för höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland.

×
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More