The Society of the Friends of the Institute Scholarship

Published: 2024-02-23

logga

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum.

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Fall semester 2024

Published: 2024-02-23

stora kursen

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory to historical periods. Through excursions, lectures, and library study, this is a great opportunity for students to acquire a contextualized in situ knowledge of archaeological material, excavation sites, monuments, and museum collections in Greece.

Application deadline: 15 April 2024

Scholarship Spring Term 2025 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2024-02-23

sia logo v

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets stora forskningsstipendium för vårterminen 2025. Stipendiet är avsett för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Aegean Lecture

Tasos Bekiaris, ”Stone technologies by the lake: the macrolithic assemblage from Neolithic Dispilio, Kastoria, NW Greece”

Published: 2024-02-09

aegean 20240223 bekiaris

Aegeus-So­ci­ety for Aegean Pre­his­tory and the Swedish In­sti­tute at Athens in­vite you to the lec­ture

Stone technologies by the lake: the macrolithic assemblage from Neolithic Dispilio, Kastoria, NW Greece

by Tasos Bekiaris, Aristotle University of Thessaloniki.

Friday, February 23, 2024, at 19.00 (Athens), at the Swedish Institute at Athens (Mitseon 9, Acropolis Metro station). 

The lecture will be held in English. 

×
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More