Seasonʼs Greetings

Published: 2018-12-20

sia logo v

The Director and the staff of the Swedish Institute at Athens wish you a...


God Jul och Gott Nytt År

Merry Christmas and a
Happy New Year

Kαλά Χριστούγεννα
και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Athens Greek Religion Seminar

E. Fassa, ˮIsiac deities in Macedonia: introduction patterns, assimilation strategies and the politics of cultic incorporationˮ

Published: 2018-12-06

AGRS 2018 11 27 Fassa

Eleni Fassa will give a talk entitled Isiac deities in Macedonia: introduction patterns, assimilation strategies and the politics of cultic incorporation at the Swedish Institute (Mitseon 9), Thursday December 13, 2018, at 15.00.

Welcome!

MINDRE FORSKNINGSSTIPENDIER 2019/2020 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Published: 2018-12-05

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre forsknings- stipendier för höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet och vilkas forskning förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

STORA FORSKNINGSSTIPENDIER 2019/2020 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Published: 2018-12-05

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed institutets stora forskningsstipendier för höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

×
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More