Annual Meeting 2023

Friday, 31 March, 2023, at 7 p.m.

Published: 2023-03-09

The Swedish Institute at Athens invites you to attend its Annual Meeting on Friday, March 31, 2023, at 7 p.m., at the auditorium "Dimitrios Pantermalis" of the Acropolis Museum, Dionysiou Areopagitou 15. 

Athens Greek Religion Seminar

Saskia Peels-Matthey: "Understanding Gods as Networks of Meaning: Some Case Studies Considered"

Published: 2023-03-27

Saskia Peels-Matthey, University of Groningen, will give a paper entitled

Understanding Gods as Networks of Meaning: Some Case Studies Considered.

The seminar takes place on Tuesday, April 4, 2023, at 17.00 (Athens) in a hybrid format with live presence at the Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, and via Zoom link. 

Distant Deities, Central Places

Reconsidering the "Extra-urban" Sanctuary

Published: 2023-03-29

Distant Deities, Central Places

Reconsidering the ”Extra-urban” Sanctuary


Thursday, April 6 – Saturday, April 8, 2023

Location:
Lecture hall of the Italian Archaeological School at Athens, Parthenonos 14

Organizers: 
Axel Frejman, Uppsala University
Christina Williamson, Groningen University
Flors van den Eijnde, Utrecht University 

Connecting Some Dots in Greek Topography: Dipylon and Chronique de Fouilles/Archaeology in Greece Online

Lida Costaki, Spiros Mousouris, Annita Theocharakis & Catherine Bouras

Published: 2023-03-20

The Swedish Institute at Athens and the Digital Periegesis Project (Uppsala University) welcome you to a workshop 

Connecting Some Dots in Greek Topography: Dipylon and Chronique de Fouilles/Archaeology in Greece Online.

The work­shop takes place as a hy­brid event on WednesdayJune 28202317.00–19.00 (Athens), phys­i­cally at the Swedish In­sti­tute at Athens and dig­i­tally on Zoom.

Arkeologi i Grekland (7,5 hp)

Kurs på grundnivå, VT 2023

Published: 2023-03-15

Arkeologi i Grekland

Kursen är en introduktion till arkeologi i Grekland och vänder sig till studenter inom humaniora. Kursen ger en grundläggande förståelse för det antika Greklands arkeologi och omfattar studier av arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar från olika tidsperioder. Temat för vårens kurs är den grekiska förhistorien. Kursen är förlagd till Stockholm och Athen med exkursioner till olika viktiga arkeologiska platser från den grekiska förhistorien.

Athens Greek Religion Seminar & Roman Seminar

Silvana Blazevska, Dafni Maikidou-Poutrino & Barbette Spaeth: "Aspects of the cult of Isis in Roman Greece"

Published: 2023-03-13

All welcome to the round-table discussion

Aspects of the cult of Isis in Roman Greece,

by Silvana Blazevska, Dafni Maikidou-Poutrinou and Barbette Spaeth. 

Discussant: Eleni Fassa.

Wednesday, March 29, 2023, at 17.00 (Athens time) in a hybrid format with live presence at the Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, and via Zoom link. 

Athenvännernas Mundebostipendier

”För stöd till forskning och kulturell verksamhet inom Atheninstitutets verksamhetsområde”

Published: 2023-03-02

<p>Ingemar och Lillemor Mundebo, Rikssalen, Uppsala slott, 1985 (Ingemar Mundebo var då landshövding i Uppsala län).</p>

Ingemar och Lillemor Mundebo, Rikssalen, Uppsala slott, 1985 (Ingemar Mundebo var då landshövding i Uppsala län).

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed tre stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna, för minst en månads vistelse i Athen, kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare i vid bemärkelse med anknytning till Sverige eller svenska institutioner. De avser greklandsrelaterade temata med en bred tvärvetenskaplig målgrupp, med ämnesområden som spänner från antiken via Bysans och medeltiden till antikreception i senare perioder och Greklands moderna historia (från 1700-talet till i dag).

Athenvännernas stipendium för forskningsstudier i Grekland

Published: 2023-03-02

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum.

×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More