Home | Print or Save as PDF | Save as WORD | Save as HTML

Swedish Doctors and Nurses on the Mediterranean Front Line

Digital lecture in Swedish by Frederick Whitling, ˮOrganisation, ledning och svenskt kungligt engagemang av hjälpinsatser i de två världskrigenˮ

2021-05-05


Svenska institutet i Athen hälsar er välkomna till ett föredrag av Frederick Whitling med titeln Or­ga­ni­sa­tion, led­ning och svenskt kung­ligt en­ga­ge­mang av hjäl­pin­sat­ser i de två världs­kri­gen.

Tisdag 11 maj, 2021, kl 19.00 (grekisk tid) di­gi­talt via Zoom. 

Skic­ka mejl till ka­te­ri­na.ga­bi­er­a­kis@sia.gr om du öns­kar del­ta (ob­li­ga­to­risk re­gi­stre­ring).

Varmt välkomna!

Filer: Flyer


Printed in: 2021-10-23
From the web page: Swedish Institute at Athens
https://www.sia.gr/en/sx_PrintPage.php?tid=492