Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, Nov 7-22, 2016

Innehåll och antagning

Rom och Athen har länge utövat ett dominerande inflytande på västerländska världsbilder. De två städerna anses ofta vara västerlandets vagga, katalysatorer av konst, filosofi och civilisation, tidlösa representanter för såväl demokrati som imperium. Samtidigt är både Rom och Athen huvudstäder i två relativt sett unga nationer med en turbulent modern historia. Vilken roll spelar uppfattningar av antiken i dessa moderna sammanhang? Denna tvärvetenskapliga kurs jämför Rom med Athen och möter på så vis det antika arvet och det ”klassiska” i samtiden. Genom en veckas diskussioner och undervisning i vardera stad utforskar vi det antika arvets internationella dragningskraft från 1700-talets Grand Tour till dagens massturism. Vi undersöker arkeologins inverkan på och samspel med samtida urbana landskap, och analyserar politiska användningar av ”klassiska” förebilder och det antika förflutna, från Napoleon till EU.

Kursen ges som ett samarbete mellan de nederländska och de svenska instituten i Rom och Athen (KNIR, NIA, SIR, SIA). De holländska studenterna antas separat av sina respektive institut. Denna utlysning avser de svenska studieplatserna. Kursen går 7-22 november 2016 (perioden 7-14 november tillbringas i Rom och 15-22 november i Athen). Kursarbetet motsvarar 7,5 ECTS. Kursen är öppen för deltagare från alla fakulteter, men kursdeltagarna bör undersöka möjligheterna för kursens tillgodoräknande vid sina respektive institutioner. Kursen innehåller diskussionsämnen som spänner över nationalistiska, totalitära och universella narrativ. Den utmanar olika användningsområden av antiken: bevarandestrategier, rekonstruktioner och musealisering av ”klassiskt” kulturarv.

Kursens svenska deltagare erbjuds boende utan kostnad på de svenska instituten i Rom och Athen samt ett mindre stipendium från föreningen Svenska Rominstitutets vänner som bidrag till resor och levnadsomkostnader. Det totala antalet kursdeltagare från svenska universitet och högskolor är begränsat till sex personer. Efter framgångsrikt genomförd kurs utfärdas ett intyg gällande omfattning, kursarbete och omdöme. För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp) i humaniora alternativt minst fil. kand-examen (120 p). Ansökan sker genom bifogad blankett (delvis på engelska) och ett motivationsbrev (på engelska), i vilket den sökande beskriver sitt intresse för ämnesområdet samt hur kursen passar in i hans/hennes utbildningsgång. Ansökan skickas som ett dokument med e- post till info[at]isvroma.org senast den 31 augusti 2016. För vidare upplysningar kontakta Frederick.Whitling[at]eui.eu.

Kursarbetet sker genomgående på engelska, och baseras på:

  • individuella studier av kursmaterial och förberedande uppgift (1 ECTS)
  • intensivt kursarbete i Rom och Athen (två veckor): aktivt deltagande, två presentationer (en i Rom, en i Athen) och preliminärt uppsatsutkast/synopsis (3 ECTS)
  • avslutande uppsats med inlämning efter kursperioden, ca 8000 ord (3,5 ECTS)

Huvudlärare

FD Arthur Weststeijn (KNIR), FD Nicholas Karachalis (NIA), FD Frederick Whitling (SIR & SIA)

Kurslitteratur

– Salvatore Settis, The Future of the “Classical” (Cambridge: Polity, 2006), även tillgänglig på italienska

– Kompendium bestående av sammanställning av artiklar och bokkapitel (ca 300 sidor) som löpande underlag för diskussioner under kursens gång i Rom och i Athen

Utvärdering

Kursbetyget baseras på följande parametrar:

  • förberedande uppgift: 20 %
  • aktivt deltagande och presentationer in situ: 40 %
  • avslutande uppsats: 40 %

Ladda ner blankett för ansökan om deltagande i kursen

Education/ Advanced Courses

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More