Athenvännernas stipendium för forskningsstudier i Grekland

Published: 2023-03-02

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum. Stipendieperioden skall tillbringas i Grekland och efter avslutad forskningsvistelse förväntas mottagaren av stipendiet presentera sina resultat vid vänföreningens årsmöte samt i en artikel i vänföreningens tidskrift Hellenika.

Ansökan skall innehålla en kort presentation av forskningsämnet och vad vistelsen i Grekland syftar till, (max 2–3 sidor), intyg från handledare samt CV.
Ansökan skall vara stipendieutskottet tillhanda senast den 1 maj 2023.

Ansökan skickas elektroniskt som ett dokument i Word- eller PDF-format till Lars.Nordgren@su.se.

Ansökan som inkommit efter föreskriven tid upptages ej till bedömning.

Bifogad fil: Utlysning

Institute News/ Announcements

×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More