Home | Print or Save as PDF | Save as WORD | Save as HTML

Athenvännernas stipendium för forskningsstudier i Grekland

2023-03-02


Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum. Stipendieperioden skall tillbringas i Grekland och efter avslutad forskningsvistelse förväntas mottagaren av stipendiet presentera sina resultat vid vänföreningens årsmöte samt i en artikel i vänföreningens tidskrift Hellenika.

Ansökan skall innehålla en kort presentation av forskningsämnet och vad vistelsen i Grekland syftar till, (max 2–3 sidor), intyg från handledare samt CV.
Ansökan skall vara stipendieutskottet tillhanda senast den 1 maj 2023.

Ansökan skickas elektroniskt som ett dokument i Word- eller PDF-format till Lars.Nordgren@su.se.

Ansökan som inkommit efter föreskriven tid upptages ej till bedömning.

Bifogad fil: Utlysning


Printed: 2024-02-29
From the web page: Swedish Institute at Athens
https://www.sia.gr/en/sx_PrintPage.php?tid=781