Human-Environment Interaction in the Peloponnese over 5000 Years: An Integrated History

Kursen belyser samspelet mellan människa, miljö och klimat på Peloponnesos, Grekland. Historiska källor och arkeologiskt material kombineras med miljö- och klimatrekonstruktioner till ett tvärvetenskapligt angreppssätt som ger en ökad förståelse av kopplingen mellan miljöhistorisk och kulturhistorisk förändring från stenåldern till och med den romerska perioden (6800 f.Kr.– 300 e.Kr.). Kursen erbjuder en bättre förståelse kring hur olika typer av sociokulturella strukturer och ekonomier hanterade och förändrade sina miljöer till beboeliga och brukbara landskap i ett långtidsperspektiv, samt hur miljö- och klimatförändringar påverkar samhällsutveckling och socioekonomiska strukturer och deras fortlevnad.

Kursen introduceras med en veckas Internetbaserade studier, vecka 2-4 tillbringas i Grekland med föreläsningar, seminarier och exkursioner. Kursen är av sådan art att obligatorisk närvaro krävs. Den sista studieveckan ägnas åt färdigställande av en skriftlig hemtentamen.

Education/ Advanced Courses

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

2024-02-23

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory...

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

2022-03-19

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory...

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

2021-03-19

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory...

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

2020-03-19

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory...

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå vid Svenska institutet i Athen 2019

I samarbete med något lärosäte i Sverige ger Svenska institutet i Athen vartannat år en tematisk...

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, April 16-29, 2018

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, April 16-29, 2018

Rom och Athen har länge utövat ett dominerande inflytande på västerländska världsbilder. De två...

Water resource in time and space: Focus Greece, 2017

Water resource in time and space: Focus Greece, 2017

An educational program the Swedish Institute at Athens organizes in collaboration with the universities...

Multidisciplinary Perspectives on Ancient and Modern Democracy: the Challenges of an Ancient Idea in the Modern world

Multidisciplinary Perspectives on Ancient and Modern Democracy: the Challenges of an Ancient Idea in the Modern world

In the autumn of 2017, the Swedish Institute at Athens, in collaboration with Uppsala University and...

×
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More