Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, April 16-29, 2018

Innehåll och antagning

Logos Athens and Rome

Rom och Athen har länge utövat ett dominerande inflytande på västerländska världsbilder. De två städerna anses ofta vara västerlandets vagga, katalysatorer av konst, filosofi och civilisation, tidlösa representanter för såväl demokrati som imperium. Samtidigt är både Rom och Athen huvudstäder i två relativt sett unga nationer med en turbulent modern historia. Vilken roll spelar uppfattningar av antiken i dessa moderna sammanhang? Denna tvärvetenskapliga kurs jämför Rom med Athen och möter på så vis det antika arvet och det ”klassiska” i samtiden. Genom en veckas diskussioner och undervisning i vardera stad utforskar vi det antika arvets internationella dragningskraft från 1700-talets Grand Tour till dagens massturism. Vi undersöker arkeologins inverkan på och samspel med samtida urbana landskap, och analyserar politiska användningar av ”klassiska” förebilder och det antika förflutna, från Napoleon till EU.

Kursen ges som ett samarbete mellan de nederländska och de svenska instituten i Rom och Athen (KNIR, NIA, SIR, SIA). De holländska studenterna antas separat av sina respektive institut. Denna utlysning avser de svenska studieplatserna. Kursen går 16–29 april 2018 (perioden 16–22 april tillbringas i Rom och 23–29 april i Athen). Kursarbetet motsvarar 7,5 ECTS. Kursen är öppen för deltagare från alla fakulteter; kursdeltagarna bör dock själva undersöka möjligheterna för kursens tillgodoräknande vid sina respektive institutioner. Kursen innehåller diskussionsämnen som spänner över nationalistiska, totalitära och universella narrativ. Den utmanar olika användningsområden av antiken: bevarandestrategier, rekonstruktioner och musealisering av ”klassiskt” kulturarv.

Kursens svenska deltagare erbjuds boende utan kostnad på de svenska instituten i Rom och Athen, samt ett stipendium från föreningen Svenska Rominstitutets Vänner på upp till 4000 kr per kursdeltagare som bidrag till resor och levnadsomkostnader. Det totala antalet kursdeltagare från svenska universitet och högskolor är begränsat till högst sju personer. Efter framgångsrikt genomförd kurs utfärdas ett intyg gällande omfattning, kursarbete och omdöme. För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp eller 120 hp). Ansökan sker genom bifogad blankett (delvis på engelska) och ett motivationsbrev (på engelska), i vilket den sökande beskriver sitt intresse för ämnesområdet samt hur kursen passar in hans/hennes utbildningsgång. Ansökan skickas som ett dokument med e-post till info@isvroma.org senast den 15 februari 2018.

Kursarbetet sker genomgående på engelska, och baseras på:

  • individuella studier av kursmaterial och förberedande uppgift (1 ECTS)
  • intensivt kursarbete i Rom och Athen (två veckor): aktivt deltagande, två presentationer (en i Rom, en i Athen) och preliminärt uppsatsutkast/synopsis (3 ECTS)
  • avslutande uppsats med inlämning efter kursperioden, ca 8000 ord (3,5 ECTS)

Huvudlärare

FD Frederick Whitling (SIR & SIA)

Kurslitteratur

  1. Salvatore Settis, The Future of the “Classical” (Cambridge: Polity, 2006)
  2. Kompendium bestående av sammanställning av artiklar och bokkapitel (ca 300 sidor) som löpande underlag för diskussioner under kursens gång i Rom och i Athen

Utvärdering

Kursbetyget baseras på följande parametrar:

  • förberedande uppgift: 20 %
  • aktivt deltagande och presentationer in situ: 40 %
  • avslutande uppsats: 40 %

Ladda ner: Kursbeskrivning, Blankett

Education/ Advanced Courses

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

2024-02-23

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory...

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

2022-03-19

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory...

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

2021-03-19

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory...

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

Advanced level course in the archaeology of ancient Greece, at the Swedish Institute at Athens (15 ECTS)

2020-03-19

The course aims to deepen advanced students’ understanding of ancient Greece, ranging from Prehistory...

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå vid Svenska institutet i Athen 2019

I samarbete med något lärosäte i Sverige ger Svenska institutet i Athen vartannat år en tematisk...

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, April 16-29, 2018

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, April 16-29, 2018

Rom och Athen har länge utövat ett dominerande inflytande på västerländska världsbilder. De två...

Water resource in time and space: Focus Greece, 2017

Water resource in time and space: Focus Greece, 2017

An educational program the Swedish Institute at Athens organizes in collaboration with the universities...

Multidisciplinary Perspectives on Ancient and Modern Democracy: the Challenges of an Ancient Idea in the Modern world

Multidisciplinary Perspectives on Ancient and Modern Democracy: the Challenges of an Ancient Idea in the Modern world

In the autumn of 2017, the Swedish Institute at Athens, in collaboration with Uppsala University and...

×
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More