Scholarship Spring Term 2025 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2024-02-23

sia logo v

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets stora forskningsstipendium för vårterminen 2025. Stipendiet är avsett för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Aegean Lecture

Tasos Bekiaris, ”Stone technologies by the lake: the macrolithic assemblage from Neolithic Dispilio, Kastoria, NW Greece”

Published: 2024-02-09

aegean 20240223 bekiaris

Aegeus-So­ci­ety for Aegean Pre­his­tory and the Swedish In­sti­tute at Athens in­vite you to the lec­ture

Stone technologies by the lake: the macrolithic assemblage from Neolithic Dispilio, Kastoria, NW Greece

by Tasos Bekiaris, Aristotle University of Thessaloniki.

Friday, February 23, 2024, at 19.00 (Athens), at the Swedish Institute at Athens (Mitseon 9, Acropolis Metro station). 

The lecture will be held in English. 

Athens Greek Religion Seminar

Wolf-Dietrich Niemeier: ”The Sanctuary of Athena at Miletos: Cult Continuity from the Minoan Period to the Persian Destruction of 494 BC”

Published: 2024-01-31

agrs 20240227 niemeier

Wolf-Dietrich Niemeier, Deutsches Archäologisches Institut, will give a paper entitled

Cult Continuity from the Minoan Period to the Persian Destruction of 494 BC.

The seminar takes place on Tuesday, February 27, 2024, at 17.00 (Athens) in a hybrid format with live presence at the Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, and online via Zoom. 

Athens Greek Religion Seminar

Olga Palagia: ”A Cult Statue of Dionysus from a Private Sanctuary of the Second Century BC in Piraeus”

Published: 2024-01-23

Photo by Hans R. Goette.
Photo by Hans R. Goette.

Olga Palagia, National and Kapodistrian University of Athens, will give a paper entitled

A Cult Statue of Dionysus from a Private Sanctuary of the Second Century BC in Piraeus.

The seminar takes place on Tuesday, February 6, 2024, at 17.00 (Athens) in a hybrid format with live presence at the Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, and online via Zoom. 

Season’s Greetings

Published: 2023-12-20

sia seasons greetings 2023

The Director & Staff of the Swedish Institute at Athens wish you a...

Merry Christmas &
a Happy New Year

Kαλά Χριστούγεννα &
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

God Jul & Gott Nytt År

Spatial Approaches to Ancient Greek and Cypriot Landscapes

A workshop hosted by the Swedish Institute at Athens

Published: 2023-12-19

spatial approaches 20240125 workshop

All welcome to the workshop 

Spatial approaches to Greek and Cypriot landscapes.

The workshop takes place as a hybrid event, January 25, 2024, 15.00–19.00 (Athens time), physically at the Swedish Institute at Athens and digitally on Zoom.

Athenvännernas stipendium för studenter på grundnivå

Published: 2023-12-13

logga

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 10 000 kronor.

Stipendiet erbjuder studenter på grundnivå och avancerad nivå i ämne med koppling till det antika eller moderna Grekland möjlighet att besöka Grekland i syfte att förkovra sig, samt bredda eller fördjupa sina studier. Stipendiet är i första hand avsett att användas för resa till och uppehälle i Grekland under en tidsperiod om minst en vecka, gärna längre. 

Total search results: 364
×
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More