Gästforskarvistelser vid Medelhavsinstituten

Published: 2019-10-02

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar forskning vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom.

Utlysningen riktar sig till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som bedriver forskning eller annat vetenskapligt arbete vid lärosäten, museer, arkiv och bibliotek eller motsvarande.

Satsningen finansierar mellan fyra och tolv månaders vistelse vid ett av instituten och kan delas upp i två perioder. Parallellt med det egna arbetet förväntas forskaren även delta i institutets egen verksamhet.

– Medelhavsinstituten utgör viktiga plattformar för samarbete och samverkan mellan svenska forskare och kollegor från andra länder och bidrar till internationaliseringen av svensk forskning. Genom satsningen vill vi stödja de tre instituten och bidra till att fler forskare kan vistas där. Dessutom vill RJ lyfta fram den viktiga resurs som Medelhavsinstituten utgör för svensk forskning, säger Eva Stensköld som ansvarar för satsningen inom RJ.

RJ öppnar för ansökningar 1 oktober och tar beslut om vilka forskare som beviljas medel under december månad.

Utlysningen är en gåva från RJ:s styrelse till stiftelsens förre vd, Göran Blomqvist, som gick i pension våren 2019. 

Utlysningen Gästforskarvistelser vid de svenska Medelhavsinstituten

Mer information om utlysningen: Eva Stensköld, eva.stenskold@rj.se

Institute News/ Announcements

×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More