Till Torstens minne

Published: 2019-02-05

Vi har nåtts av nyheten att Torsten Kälvemark, vår tidigare styrelseordförande har gått bort vid en ålder av 77 år. Torsten tillhörde den numera sällsynta skaran av ämbetsmän i statens tjänst som också är humanister och skriftställare. Under sin långa karriär var han bland annat kulturråd i London samt arbetade för Vetenskapsrådet och Högskoleverket.

Torsten drogs tidigt till den ortodoxa andligheten och lärde sig ryska vid unga år. Ett bärande tema i många av hans skrifter, som i boken om den estniske kompositören Arvo Pärt eller i essäer om den ryske filmskaparen Andrej Tarkovski, var religionens närhet till konsten. Hans sista bok Den sprängda katedralen. Den ryska kyrkans martyrium 1918 – 1938 kom ut nyligen. En annan sida av hans skrivande kom fram i de kolumner han skrev i Aftonbladet ända fram till sin död. I dem tog han ställning till aktuella samhällsproblem på ett sätt som inte sällan uppfattades som kontroversiellt.

Vi hade glädjen av att ha Torsten som vår styrelseordförande mellan 2007 och 2016. Styrelseordföranden utses av regeringen och de sitter normalt under två treårsperioder. Torsten övertalades till att sitta kvar ytterligare en treårsperiod, vilket visade sig lyckosamt då den turbulenta period då institutets själva existens var under hot inföll under hans sista period. Torsten var ett stort stöd där som i övrigt. Han var alltid tillgänglig och kom med sina kloka råd på ett milt men bestämt sätt. Åsa Linderborg skriver i sin runa över Torsten att ”han fick mycket sagt utan att använda alltför många ord”. Detta summerar hans person och gärning på ett mycket träffande sätt. Torsten var nog till slut lika minimalistisk som sin store idol Arvo Pärt.

Vi saknar honom

Institute News/ Announcements

×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More