Ετήσια συνέλευση 2018

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, 7.00 μ.μ.

Δημοσιευμένο: 2018-03-07

sia logo v

Οι ετή­σιες συνελεύσεις πραγ­μα­το­ποιού­νται συ­νή­θως την άνοι­ξη και από το 2010 λαμ­βά­νουν χώρα στο αμ­φι­θέ­α­τρο του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης. Το πρό­γραμ­μα πε­ρι­λαμ­βά­νει την πα­ρου­σί­α­ση του απο­λο­γι­σμού των τε­λευ­ταί­ων ερευ­νών εκ μέ­ρους της Διευ­θύ­ντριας, ακο­λου­θού­με­νη από μια διά­λε­ξη που εστιά­ζει στην τρέ­χου­σα σου­η­δι­κή αρ­χαιο­λο­γι­κή έρευ­να με επί­κε­ντρο τους αρ­χαί­ους πο­λι­τι­σμούς της Μεσο­γεί­ου.

Ετήσια συνέλευση 2018

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, 7.00 μ.μ.
Αμφιθέατρο, Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15

Το έργο του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών κατά το έτος 2017
Jenny Wallensten, Διευθύντρια

The Antikythera Shipwreck. New Investigations and Results.
Εισαγωγή από τη δρ Angeliki Simosi, Διευθύντρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων
Διάλεξη από τον δρ Brendan Foley, Πανεπιστήμιο Lund, επικεφαλής του προγράμματος «Επιστροφή στα Αντικύθηρα»

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Συνημμένο αρχείο: Πρόσκληση

Έρευνα/ Ετήσιες παρουσιάσεις του ερευνητικού έργου

Ετήσια Συνέλευση 2024

Ετήσια Συνέλευση 2024

2024-03-28

Το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών σας προ­σκα­λεί στην...

Ετήσια συνέλευση 2023

Ετήσια συνέλευση 2023

2023-03-09

Το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών σας προ­σκα­λεί στην...

Ετήσια συνέλευση 2022

Ετήσια συνέλευση 2022

2022-03-31

Το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών σας προ­σκα­λεί στην...

Ετήσια συνέλευση 2021

Ετήσια συνέλευση 2021

2021-04-13

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στην Ετήσια...

Ετήσια συνέλευση 2020

Ετήσια συνέλευση 2020

2020-12-01

Η βιντεοσκοπημένη Ετήσια συνέλευση για την παρουσίαση...

Ετήσια συνέλευση 2020

Ετήσια συνέλευση 2020

2020-03-09

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στην Ετήσια...

Ετήσια συνέλευση του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών στη Στοκχόλμη

2019-11-11

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών έχει την τιμή να σας προσκαλέσει...

Ετήσια συνέλευση 2019

2019-04-08

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στην Ετήσια...

×
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα