Αρχαιολογία στην Ελλάδα: Μάθημα προπτυχιακού επιπέδου (7.5 ECTS)

Εαρινό εξάμηνο 2023

Δημοσιευμένο: 2023-03-15

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην αρχαιοελληνική αρχαιολογία και απευθύνεται σε φοιτητές του τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Προσφέρει βασικές γνώσεις αρχαιοελληνικής αρχαιολογίας, και περιλαμβάνει τη μελέτη αρχαιολογικού υλικού και χώρων, μνημείων και μουσειακών συλλογών από διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Το ειδικό θέμα του φετινού εαρινού μαθήματος είναι η ελληνική προϊστορία. Το μάθημα λαμβάνει χώρα στη Στοκχόλμη και την Αθήνα, με εκπαιδευτικές εκδρομές σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 17 Οκτωβρίου 2022.

Μεταπτυχιακού επιπέδου μάθημα στην ελληνική αρχαιολογία, στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (15 ECTS)

Χειμερινό εξάμηνο 2022

Δημοσιευμένο: 2022-03-19

Το μάθημα έχει ως στόχο να προσφέρει βαθιά γνώση της ελληνικής αρχαιολογίας, καλύπτοντας τις περιόδους από την προϊστορία ως τα ιστορικά χρόνια. Μέσα από εκπαιδευτικές εκδρομές, διαλέξεις και μελέτη στη βιβλιοθήκη, προσφέρεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια τεράστια ευκαιρία άμεσης επαφής και κατανόησης ενός ευρέου φάσματος αρχαιολογικού υλικού, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων της Ελλάδας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19 Απριλίου 2022.

Μεταπτυχιακού επιπέδου μάθημα στην ελληνική αρχαιολογία, στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (15 ECTS)

Χειμερινό εξάμηνο 2021

Δημοσιευμένο: 2021-03-19

Το μάθημα έχει ως στόχο να προσφέρει βαθιά γνώση της ελληνικής αρχαιολογίας, καλύπτοντας τις περιόδους από την προϊστορία ως τα ιστορικά χρόνια. Μέσα από εκπαιδευτικές εκδρομές, διαλέξεις και μελέτη στη βιβλιοθήκη, προσφέρεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια τεράστια ευκαιρία άμεσης επαφής και κατανόησης ενός ευρέου φάσματος αρχαιολογικού υλικού, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων της Ελλάδας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου 2021.

Αρχαιολογία στην Ελλάδα: Μάθημα προπτυχιακού επιπέδου (7.5 ECTS)

Εαρινό εξάμηνο 2021

Δημοσιευμένο: 2020-09-18

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην αρχαιοελληνική αρχαιολογία και απευθύνεται σε φοιτητές του τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Προσφέρει βασικές γνώσεις αρχαιοελληνικής αρχαιολογίας, και περιλαμβάνει τη μελέτη αρχαιολογικού υλικού και χώρων, μνημείων και μουσειακών συλλογών από διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Το ειδικό θέμα του φετινού εαρινού μαθήματος είναι ο νησιωτικός κόσμος των Κυκλάδων. Το μάθημα λαμβάνει χώρα στη Στοκχόλμη και την Αθήνα, με εκπαιδευτικές εκδρομές σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2020.

Μεταπτυχιακού επιπέδου μάθημα στην ελληνική αρχαιολογία, στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (15 ECTS)

Χειμερινό εξάμηνο 2020

Δημοσιευμένο: 2020-03-19

Το μάθημα έχει ως στόχο να προσφέρει βαθιά γνώση της ελληνικής αρχαιολογίας, καλύπτοντας τις περιόδους από την προϊστορία ως τα ιστορικά χρόνια. Μέσα από εκπαιδευτικές εκδρομές, διαλέξεις και μελέτη στη βιβλιοθήκη, προσφέρεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια τεράστια ευκαιρία άμεσης επαφής και κατανόησης ενός ευρέου φάσματος αρχαιολογικού υλικού, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων της Ελλάδας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου 2020.

Αρχαιολογία στην Ελλάδα: Μάθημα προπτυχιακού επιπέδου (7.5 ECTS)

Εαρινό εξάμηνο 2019

Δημοσιευμένο: 2018-09-27

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην αρχαιοελληνική αρχαιολογία και απευθύνεται σε φοιτητές του τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Προσφέρει βασικές γνώσεις αρχαιοελληνικής αρχαιολογίας, και περιλαμβάνει τη μελέτη αρχαιολογικού υλικού και χώρων, μνημείων και μουσειακών συλλογών από διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Το μάθημα αρχίζει και τελειώνει στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2018.

Εκπαίδευση

Το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για μεταπτυχιακούς φοιτητές των πανεπιστημίων της Σουηδίας.

Μεταξύ των προγραμμάτων, που διοργανώνονται πάντα σε συνεργασία με ένα σουηδικό πανεπιστήμιο, είναι και το πρόγραμμα «Η Αρχαιολογία και η Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας: Ένα Περιοδεύον Σεμινάριο», με την πλέον μακρά παράδοση καθώς ξεκίνησε το 1948, όταν ιδρύθηκε το Ινστιτούτο. Σήμερα, το πρόγραμμα προσφέρεται ανά διετία και από το 2014 κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Κάθε δεύτερο έτος το Ινστιτούτο διοργανώνει επίσης ένα θεματικό πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια εστιάζει στη συνέχεια των πρακτικών λατρείας από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας.

Από το 2008 διοργανώνεται σε ετήσια βάση ένα πρόγραμμα που εξετάζει τους υδάτινους πόρους σε διαχρονική βάση στα πλαίσια του USI, Universities and Institutes in Collaboration for Internationalization (Πανεπιστήμια και ινστιτούτα σε συνεργασία για διεθνοποίηση), το οποίο αποτελεί ένα δίκτυο των πανεπιστημίων στη Σουηδία και των σουηδικών ινστιτούτων της Μεσογείου.

Τέλος, το Ινστιτούτο διοργανώνει και προγράμματα κατά περίσταση, όπως για παράδειγμα κύκλους μαθημάτων για τη μεθοδολογία των αρχαιολογικών ερευνών πεδίου, αλλά και επαναληπτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για καθηγητές λατινικής και αρχαίας ελληνικής γραμματείας της μέσης εκπαίδευσης.

Υδάτινοι πόροι στο χρόνο και το χώρο: η Ελλάδα στο επίκεντρο

<p>Φοιτητές και καθηγητές κατά τη διάρκεια του Προγράμματος του 2014 στο μεσαιωνικό κάστρο Παλαιό Ναβαρίνο ή Παλαιόκαστρο ψηλά πάνω από τον κόλπο του Ναυαρίνου.</p>

Φοιτητές και καθηγητές κατά τη διάρκεια του Προγράμματος του 2014 στο μεσαιωνικό κάστρο Παλαιό Ναβαρίνο ή Παλαιόκαστρο ψηλά πάνω από τον κόλπο του Ναυαρίνου.

Από το 2008 το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Υδάτινοι πόροι στο χρόνο και το χώρο: η Ελλάδα στο επίκεντρο (Water resource in time and space: Focus Greece) προσφέρεται ετησίως σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Ουψάλας (Economic History, Uppsala University), Πολιτιστικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (Cultural Geography, Stockholm University) και του Τμήματος Θεματικών Σπουδών-Περιβαλλοντικών Αλλαγών του Πανεπιστημίου του Λίνσεπιγκ (Thematic Studies/Environmental Change, Linköping University).  Κατά τα τελευταία έτη η έρευνα πεδίου, που αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος, διεξαγόταν στο NEO (Navarino Environmental Observatory) στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Φοιτητές και καθηγητές κατά τη διάρκεια του Προγράμματος του 2014 στο μεσαιωνικό κάστρο Παλαιό Ναβαρίνο ή Παλαιόκαστρο ψηλά πάνω από τον κόλπο του Ναυαρίνου.

Το Πρόγραμμα εστιάζει στο πώς ένας τόσο ζωτικός πόρος όπως το νερό έχει επηρεάσει τη δημιουργία και την οργάνωση των οικισμών στις διάφορες περιόδους στην Ελλάδα. Επιπλέον, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος σχεδίαζε και λάμβανε μέτρα, ώστε να χρησιμοποιεί τους υδάτινους πόρους βάσει των συνθηκών που δημιουργούνται από τον υδρολογικό κύκλο, τις γεωγραφικές συνθήκες, καθώς και από τις ιστορικές παραδόσεις.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής τρεις θεματικές ενότητες: η σημασία του νερού στην οικιστική οργάνωση, οι συνθήκες υδραγώγησης και οι επιφάνειες επαφής. Οι ενότητες αυτές εξετάζονται διαχρονικά από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τη σημερινή κοινωνία. Σήμερα, η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στις παράκτιες περιοχές, οι οποίες εκτίθενται στην αυξανόμενη αστικοποίηση και στις αναμενόμενες επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Εδώ, η διαχείριση των υδάτινων πόρων διαδραματίζει έναν ζωτικό ρόλο.

Το Πρόγραμμα ξεκινά με μία μοναδική συνάντηση και προπαρασκευαστική μελέτη διάρκειας δύο εβδομάδων στη Σουηδία. Εν συνεχεία, ακολουθεί η έρευνα πεδίου στην Ελλάδα και, τέλος, το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συγγραφή της έκθεσης αποτελεσμάτων στη Σουηδία εντός διαστήματος δύο εβδομάδων. Η έρευνα πεδίου στην Ελλάδα αποτελείται από επιτόπια μελέτη στους χώρους και έρευνα πεδίου σχετικά με τα επακόλουθα τόσο του πλεονάσματος ύδατος όσο και της έλλειψής του. Και τα δύο αυτά προβλήματα παρουσιάζονται στην Ελλάδα, αλλά συνάμα η Ελλάδα αποτελεί καλό σημείο εκκίνησης για τη μελέτη της Μεσογείου ως διαδρομής μεταφορών και πηγής ανεφοδιασμού, καθώς και η αλίευση και ο τουρισμός αποτελούν σημαντικοί οικονομικοί πόροι της περιοχής αυτής σήμερα. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού έχουν έρθει στο επίκεντρο τα τελευταία έτη, καθώς το ΝΕΟ (Navarino Environmental Observatory), όπου λαμβάνει χώρα η έρευνα πεδίου, βρίσκεται εντός του μεγάλου ξενοδοχειακού χώρου αναψυχής Costa Navarino Dunes.

Σύνολο κειμένων της ομάδας: 9
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα