Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας Αθηνών (The Athens Greek Religion Seminar)

Πρόγραμμα, Άνοιξη 2022

Δημοσιευμένο: 2021-12-17

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΟΙΞΗ 2022

Οι διαλέξεις θα λαμβάνουν χώρα στις 17:00 υβρι­δι­κά, με πε­ριο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό συμ­με­τε­χό­ντων στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, ή αποκλειστικά μέσω Zoom, ανάλογα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

The Athens Greek Religion Seminar

Sabine Neumann: "Imaginary Gods – The Cults of the Greco-Egyptian Deities in Athens"

Δημοσιευμένο: 2022-04-29

<p>Shared altar for Isis, the Nymphs, Hermes, Aphrodite, and Pan. South slope, Acropolis of Athens.<br />Photo: S. Neumann</p>

Shared altar for Isis, the Nymphs, Hermes, Aphrodite, and Pan. South slope, Acropolis of Athens.
Photo: S. Neumann

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Sabine Neumann, Ινστιτούτο SAXO, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, με τί­τλο Imaginary Gods – The Cults of the Greco-Egyptian Deities in Athens.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυσική παρουσία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, ώρα 5.00 μμ.

The Athens Greek Religion Seminar

Sylvain Lebreton: "Ancient Greek Polytheism and Divine Epithets: The Case of Zeus in Attica"

Δημοσιευμένο: 2022-04-04

<p>Dedication to Zeus Epiteleios Philios, Ny Carlsberg Glyptotek</p>

Dedication to Zeus Epiteleios Philios, Ny Carlsberg Glyptotek

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη του Sylvain Lebreton, Πανεπιστήμιο Jean Jaurès, Τουλούζη, με τί­τλο Ancient Greek Polytheism and Divine Epithets: The Case of Zeus in Attica.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με πε­ριο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό συμ­με­τε­χό­ντων στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τρίτη 19 Απριλίου 2022, ώρα 5.00 μμ.

The Athens Greek Religion Seminar

Αλίκη Μουστάκα: "In the shadow of the Panhellenic Sanctuary. Remarks on cult practices at the Eileithyia/Sosipolis Sanctuary of Olympia"

Δημοσιευμένο: 2022-02-17

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Αλίκης Μουστάκα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τί­τλο In the shadow of the Panhellenic Sanctuary. Remarks on cult practices at the Eileithyia/Sosipolis Sanctuary of Olympia.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022, ώρα 5.00 μμ.

Retracing Connections Seminar

Θεοδώρα Αντωνοπούλου: "John Chrysostom in 10th-century Literature"

Δημοσιευμένο: 2022-02-01

Σας προσκαλούμε στη διάλεξη της Θεοδώρας Αντωνοπούλου, με τίτλο

John Chrysostom in 10th-century Literature.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 4.15 μμ.

The Athens Greek Religion Seminar

Αριάδνη Γκάρτζιου-Τάττη: "Sacrifices and Ritual at Dodona"

Δημοσιευμένο: 2022-01-31

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Αριάδνης Γκάρτζιου-Τάττη, Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τί­τλο Sacrifices and Ritual at Dodona.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 5.00 μμ.

The Athens Greek Religion Seminar

Μαρία Σπαθή: "Who was the Deity worshiped? Revisiting a Sanctuary on Messenian Mount Ithome"

Δημοσιευμένο: 2022-01-09

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Μαρίας Σπαθή, Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, με τί­τλο Who was the Deity worshiped? Revisiting a Sanctuary on Messenian Mount Ithome.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, ώρα 5.00 μμ.

Σύνολο κειμένων αρχείου: 65

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα