Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας Αθηνών (Athens Greek Religion Seminar)

Πρόγραμμα, Άνοιξη 2023

Δημοσιευμένο: 2022-12-09

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΟΙΞΗ 2023

Οι διαλέξεις θα λαμβάνουν χώρα στις 17:00 με ζωντανή παρουσία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη διαδικτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom.

Connecting Some Dots in Greek Topography: Dipylon and Chronique de Fouilles/Archaeology in Greece Online

Λήδα Κωστάκη, Σπύρος Μουσούρης, Αννίτα Θεοχαράκη & Κατερίνα Μπούρα

Δημοσιευμένο: 2023-03-20

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και το έργο Digital Periegesis (Πανεπιστήμιο Ουψάλα) σας προσκαλούν σε workshop με τη Λήδα Κωστάκη, τον Σπύρο Μουσούρη, την Αννίτα Θεοχαράκη και την Κατερίνα Μπούρα,

Connecting Some Dots in Greek Topography: Dipylon and Chronique de Fouilles/Archaeology in Greece Online.

Το workshop θα διεξαχθεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023, 5.00–7.00 μμ. 

Athens Greek Religion Seminar

Sandra Blakely: ”Maritime Promises and Complex Analyses: an adaptive model of the Mysteries of the Great Gods of Samothrace”

Δημοσιευμένο: 2023-05-17

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Sandra Blakely, Πανεπιστήμιο Emory, με τί­τλο

Maritime Promises and Complex Analyses: an adaptive model of the Mysteries of the Great Gods of Samothrace.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, ώρα 5.00 μμ.

Athens Greek Religion Seminar

Marcella Boglione: ”Relics of ritual performances on the Piano del Tamburino - Himera”

Δημοσιευμένο: 2023-04-28

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Marcella Boglione, Πανεπιστήμιο της Βέρνης, με τί­τλο

Relics of ritual performances on the Piano del Tamburino - Himera.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τρίτη 16 Μαΐου 2023, ώρα 5.00 μμ.

Between a rock and a hard place. Identifying statue bases from Hellenistic and Roman Athens

Διάλεξη της Ditte Kvist Johnson

Δημοσιευμένο: 2023-04-19

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons.
Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons.

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στη διάλεξη της Ditte Kvist Johnson, Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, με τίτλο

Between a rock and a hard place. Identifying statue bases from Hellenistic and Roman Athens.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, ώρα 5.00 μμ.

Athens Greek Religion Seminar

Marion Meyer: "Death of a parthenos: the Case(s) of Aglauros"

Δημοσιευμένο: 2023-04-10

Photo by H.R. Goette.
Photo by H.R. Goette.

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Marion Meyer, Πανεπιστήμιο της Βιέννης, με τί­τλο

Death of a parthenos: the Case(s) of Aglauros.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τρίτη 25 Απριλίου 2023, ώρα 5.00 μμ.

Liminal Spaces in Byzantium and Beyond. Perceptions, performativity, placemaking

International conference

Δημοσιευμένο: 2023-04-05

Liminal Spaces in Byzantium and Beyond

Perceptions, performativity, placemaking


Thursday, April 27 – Saturday, April 29, 2023

Location:
Swedish Institute at Athens, Mitseon 9

Organizers: 
Prof. In­gela Nils­son (Up­p­sala Uni­ver­sity)
Ass. Prof. Myrto Veikou (Uni­ver­sity of Pa­tras) & Re­searcher (Up­p­sala Uni­ver­sity)
As­soc. Prof. Buket Ki­tapçı Bayrı (In­de­pen­dent Re­searcher)

Σύνολο κειμένων της ομάδας: 88
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα