Καλές Γιορτές!

Δημοσιευμένο: 2023-12-20

sia seasons greetings 2023

Η Διευθύντρια και το προσωπικό του Σουηδικού
Ινστιτούτου Αθηνών σας εύχονται...

Καλά Χριστούγεννα &
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

God Jul & Gott Nytt År

Merry Christmas &
a Happy New Year

Spatial Approaches to Ancient Greek and Cypriot Landscapes

Workshop στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Δημοσιευμένο: 2023-12-19

spatial approaches 20240125 workshop

Σας προσκαλούμε στο workshop 

Spatial approaches to Greek and Cypriot landscapes.

Το workshop θα διε­ξα­χθεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024, 3.00–7.00 μ.μ. 

Ο Τόπος στο σουηδικό αστυνομικό μυθιστόρημα

από τον Νίκο Μ. Γεωργιάδη

Δημοσιευμένο: 2023-12-13

georgiadis 2023

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στην ομιλία του Νίκου Μ. Γεωργιάδη με θέμα Ο Τόπος στο σουηδικό αστυνομικό μυθιστόρημα, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023, στις 7.00 μ.μ. στο Σουηδικό Ινστιτούτο (Μητσαίων 9, Αθήνα).

Athenvännernas stipendium för studenter på grundnivå

Δημοσιευμένο: 2023-12-13

logga

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 10 000 kronor.

Stipendiet erbjuder studenter på grundnivå och avancerad nivå i ämne med koppling till det antika eller moderna Grekland möjlighet att besöka Grekland i syfte att förkovra sig, samt bredda eller fördjupa sina studier. Stipendiet är i första hand avsett att användas för resa till och uppehälle i Grekland under en tidsperiod om minst en vecka, gärna längre. 

Αιγαιακή Διάλεξη

Κατερίνα Κόπακα, ”Μικρά νησιά, μεγάλα ζητήματα πολιτισμού. Η εμπειρία της Γαύδου”

Δημοσιευμένο: 2023-12-12

aegean 20231215 kopaka

Ο Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας και το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλούν στη διάλεξη 

Μικρά νησιά, μεγάλα ζητήματα πολιτισμού. Η εμπειρία της Γαύδου

της Κατερίνας Κόπακα, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 19:00, στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, σταθμός μετρό Ακρόπολη)

Παρουσίαση βιβλίου: Vattenläkaren (στα σουηδικά)

του Jan Henrik Swahn

Δημοσιευμένο: 2023-12-05

bokpresentation vattenläkaren 20231220

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου

του Jan Henrik Swahn

Vattenläkaren 
(εκδόσεις Lava 2023).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 7 μ.μ. στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9.

Διάλεξη προς τιμήν του Gustav Karlsson για τον Βυζαντινό Πολιτισμό και τη Λογοτεχνία 2023

Dr. Siren Çelik: ”Daily Life in Late Byzantine Letters (14th-15th centuries)”

Δημοσιευμένο: 2023-12-05

gustav karlsson nilsson 11112021.2

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Σουηδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Κωνσταντινούπολης έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στη διάλεξη προς τι­μήν του Gustav Karlsson για τον Βυζα­ντι­νό Πολι­τι­σμό και τη Λογοτεχνία 2023, με τίτλο

Daily Life in Late Byzantine Letters (14th-15th centuries)

της Dr. Siren Çelik, Πανεπιστήμιο Μαρμαρά. 

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί διαδικτυακά μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 6.00 μμ.

Athens Greek Religion Seminar

Δέσποινα Ιωσήφ: ”Pagans and Christians Out and About After Hours”

Δημοσιευμένο: 2023-12-04

agrs 20231212 iosif

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Δέσποινας Ιωσήφ, College Year in Athens, με τί­τλο

Pagans and Christians Out and About After Hours.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 5.00 μμ.

×
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα