Σουηδική αρχαιολογία πεδίου στην Ελλάδα

Διαδικτυακή διάλεξη στα Σουηδικά από τον Anton Bonnier, "Μακρακώμη"

Δημοσιευμένο: 2022-05-04

<p><em></em>Αρχαιο­λο­γι­κό Προόγραμμα Μακρα­κώ­μης (MALP: Makrakomi Archaeological Landscapes Project).<br /><em></em></p>

Αρχαιο­λο­γι­κό Προόγραμμα Μακρα­κώ­μης (MALP: Makrakomi Archaeological Landscapes Project).

Το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ο Σύλ­λο­γος Φίλων του Σου­η­δι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών σας προ­σκα­λούν στην όγδοη δια­δι­κτυα­κή διά­λε­ξη της σει­ράς για τη σου­η­δι­κή αρ­χαιο­λο­γία πε­δί­ου στην Ελλά­δα: "Μακρακώμη", από τον Anton Bonnier, Πανεπιστήμιο της Ουψάλα.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μέσω Zoom (link) την Τετάρ­τη 11 Μαΐου 2022, 19.00-20.00 ώρα Σου­η­δί­ας / 20.00-21.00 ώρα Ελλά­δος.

Σουηδική αρχαιολογία πεδίου στην Ελλάδα

Διαδικτυακή διάλεξη στα Σουηδικά από την Jeannette Forsén, "Άφιδνα και Ασέα"

Δημοσιευμένο: 2022-04-12

<p><em>Η ακρόπολη της Ασέας, από το εξώφυλλο του ”The Asea Valley Survey. An Arcadian Mountain Valley from the Paleolithic Period until Modern Times” (2003).</em><em> </em></p>

Η ακρόπολη της Ασέας, από το εξώφυλλο του ”The Asea Valley Survey. An Arcadian Mountain Valley from the Paleolithic Period until Modern Times” (2003). 

Το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ο Σύλ­λο­γος Φίλων του Σου­η­δι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών σας προ­σκα­λούν στην έβδομη δια­δι­κτυα­κή διά­λε­ξη της σει­ράς για τη σου­η­δι­κή αρ­χαιο­λο­γία πε­δί­ου στην Ελλά­δα: "Άφιδνα και Ασέα", από την Jeannette Forsén, Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μέσω Zoom (link) την Τετάρ­τη 20 Απριλίου 2022, 19.00-20.00 ώρα Σου­η­δί­ας / 20.00-21.00 ώρα Ελλά­δος.

Σουηδική αρχαιολογία πεδίου στην Ελλάδα

Διαδικτυακή διάλεξη στα Σουηδικά από την Birgitta P. Hallager, "Χανιά"

Δημοσιευμένο: 2022-03-23

<p>”The Master Impression”, sigill, ca 1450 f. Kr. (detalj). Fynd från de svensk-grekiska utgrävningarna i Chania.</p>

”The Master Impression”, sigill, ca 1450 f. Kr. (detalj). Fynd från de svensk-grekiska utgrävningarna i Chania.

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και ο Σύλ­λο­γος Φίλων του Σου­η­δι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών σας προσκαλούν στην έκτη διαδικτυακή διάλεξη της σειράς για τη σουηδική αρχαιολογία πεδίου στην Ελλάδα: "Χανιά", από την Birgitta P. Hallager, αρχαιολόγο, Ώρχους (Δανία).

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom (link) την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, 19.00-20.00 ώρα Σουηδίας / 20.00-21.00 ώρα Ελλάδος.

Σουηδική αρχαιολογία πεδίου στην Ελλάδα

Διαδικτυακή διάλεξη στα Σουηδικά από την Ann-Louise Schallin, "Μπερμπάτι και Μιδέα"

Δημοσιευμένο: 2022-03-03

<p><span>Mideas akropol. Foto: Katie Demakopoulou.</span></p>

Mideas akropol. Foto: Katie Demakopoulou.

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και ο Σύλ­λο­γος Φίλων του Σου­η­δι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών σας προσκαλούν στην πέμπτη διαδικτυακή διάλεξη της σειράς για τη σουηδική αρχαιολογία πεδίου στην Ελλάδα: "Μπερμπάτι και Μιδέα", από την Καθ. Ann-Louise Schallin, Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom (link) την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, 19.00-20.00 ώρα Σουηδίας / 20.00-21.00 ώρα Ελλάδος.

Διαλέξεις προς τιμήν του Gustav Karlsson για τον Βυζαντινό Πολιτισμό και τη Λογοτεχνία

Ingela Nilsson: "A man of war, a man of letters: John Axouch at the Komnenian Court"

Δημοσιευμένο: 2021-11-05

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Σουηδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Κωνσταντινούπολης έχουν τη χαρά να ανακοινώσουν τις Διαλέξεις προς τι­μήν του Gustav Karlsson για τον Βυζα­ντι­νό Πολι­τι­σμό και τη Λογοτεχνία 2021.

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή διάλεξη της Ingela Nilsson, Πανεπιστήμιο της Ουψάλα & Σουηδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Κωνσταντινούπολης, με τίτλο 

A man of war, a man of letters: John Axouch at the Komnenian Court.

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, 2021
19:00 (Κωνσταντινούπολη), 18:00 (Αθήνα), 17:00 (Στοκχόλμη).

The Archaeological History of the Mycenaean Palace: Δύο διαλέξεις εις μνήμην του Robin Hägg από τον James C. Wright

Δημοσιευμένο: 2021-10-18

Το Σουηδικό και το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλούν σε δύο διαλέξεις εις μνήμην του Robin Hägg με τίτλο

The Archaeological History of the Mycenaean Palace,

του James C. Wright, William R. Kenan, Jr. Chair και Professor Emeritus of Classical and Near Eastern Archaeology, Bryn Mawr College. 

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν υβριδικά, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, Παρθενώνος 14, και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom στις 4 & 5 Νοεμβρίου, 2021, ώρα 7 μ.μ.

Διάλεξη για την αρ­χαία ελ­λη­νι­κή θρη­σκεία προς τιμήν του Martin P. Nilsson

Nicole Belayche, "On the Giants’ Shoulders"

Δημοσιευμένο: 2021-10-04

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στην διάλεξη για την αρ­χαία ελ­λη­νι­κή θρη­σκεία προς τιμήν του Martin P. Nilsson, THE MARTIN P. NILSSON LECTURE ON GREEK RELIGION

"On the Giants’ Shoulders". The Eleusinian mysteries in the Roman period, between historiography, literary traditions and epigraphy

της Nicole Belayche, Directeure d’études (Pr.) émérite, École Pratique des Hautes Études, Paris,  

την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου, 2021 στις 7 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14, Πλάκα.

The Hekatomnid Andrones at the Sanctuary of Zeus at Labraunda

Διαδικτυακή διάλεξη από τους Pontus Hellström και Jesper Blid

Δημοσιευμένο: 2021-06-07

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και ο ΚΥΚΛΟΣ, Διάλογοι για την Ελληνική και Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε μια διαδικτυακή διάλεξη των Pontus Hellström, Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, και Jesper Blid, Ακαδημία Επιστημών της Αυστρίας:

The Hekatomnid Andrones at the Sanctuary of Zeus at Labraunda

Η διά­λε­ξη θα δοθεί στα αγγλικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, ώρα 7.00 μμ.Σύνολο κειμένων αρχείου: 33

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα