Διάλεξη: ΚΥΚΛΟΣ, Διάλογοι για την Ελληνική και Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική

Δημοσιευμένο: 2020-02-21

20200224 the circle ackermann web

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσει τη διάλεξη του "ΚΥΚΛΟΥ: Διάλογοι για την Ελληνική και Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική", με ομιλητή τον Guy Ackermann, PhD, Membre scientifique de l’École française d’Athènes και θέμα Το ελληνιστικό γυμνάσιο της Ερέτριας: Εν εξελίξει αρχιτεκτονική έρευνα.

Η διάλεξη θα δοθεί στα αγγλικά τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 στις 19:00 στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9.

Αιγαιακές Διαλέξεις

Κερασία Ντούνη & Παναγιώτα Μιχαηλίδη, ʼʼΟ οικισμός της Πρώιμης Εποχής Χαλκού στο Κορωπί: ανασκάπτοντας ένα πρώιμο αστικό κέντρο στα Μεσόγεια Αττικήςʼʼ

Δημοσιευμένο: 2020-02-17

aegean lecture 2020 02 28 douni koropi

Ο Αιγεύς και το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλούν στη διάλεξη που θα δώσουν η Κερασία Ντούνη (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής) και η Παναγιώτα Μιχαηλίδη (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής):

Ο οικισμός της Πρώιμης Εποχής Χαλκού στο Κορωπί: ανασκάπτοντας ένα πρώιμο αστικό κέντρο στα Μεσόγεια Αττικής (διάλεξη στην ελληνική γλώσσα)

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00, στο Σουηδικό Ινστίτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9.

Athens Greek Religion Seminar

Julia Shear, ʼʼPolis and Panathenaia in Hellenistic Athensʼʼ

Δημοσιευμένο: 2020-02-17

agrs 20200303 shear

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Julia Shear με τίτλο Polis and Panathenaia in Hellenistic Athens.

Η διά­λε­ξη θα λά­βει χώρα στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών (Μητσαί­ων 9, αί­θου­σα δια­λέ­ξε­ων) την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020, ώρα 3.00 μμ.

Σας πε­ρι­μέ­νου­με!

Παρουσίαση βιβλίου: Cultural Heritage Compensation

Δημοσιευμένο: 2020-02-11

20200306 cultural heritage

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου

Cultural Heritage Compensation

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στις 15.00-17.00, στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9.

Η παρουσίαση του βιβλίου διοργανώνεται από τον Δρ. Magnus Rönn, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Chalmers, και από τον Δρ. Αθανάσιο Κουζέλη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Athens Greek Religion Seminar

Edward M. Harris, ʼʼReligion and the Rule of Law in the Greek Polisʼʼ

Δημοσιευμένο: 2020-02-03

agrs 20200211 harris

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη του Edward M. Harris, Πανεπιστήμιο του Durham και Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, με τίτλο Religion and the Rule of Law in the Greek Polis.

Η διά­λε­ξη θα λά­βει χώρα στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών (Μητσαί­ων 9, αί­θου­σα δια­λέ­ξε­ων) την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 3.00 μμ.

Σας πε­ρι­μέ­νου­με!

Opuscula 12

Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome

Δημοσιευμένο: 2020-02-03

Newly published: Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, vol. 12, 2019.

Newly published: Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, vol. 12, 2019.

Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome is published annually by the Swedish Institutes at Athens and Rome. First issued in 2008 (no. 1), Opuscula replaces the annuals Opuscula Atheniensia and Opuscula Romana published by the Swedish Institute at Athens and the Swedish Institute in Rome respectively.

×
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα