Ετήσια συνέλευση 2019

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 6.00 μ.μ.

Δημοσιευμένο: 2019-04-08

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στην Ετήσια συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στις 6.00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15.

Athens Greek Religion Seminar

Massimo Giuseppetti, ʼʼThe Sacred Landscape of Callimachus’ Acontius and Cydippeʼʼ

Δημοσιευμένο: 2019-04-02

AGRS 2019 04 09 Giuseppetti

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη του Massimo Giuseppetti, Università degli Studi Roma Tre, με τίτλο The Sacred Landscape of Callimachus’ Acontius and Cydippe.

Η διά­λε­ξη θα λά­βει χώρα στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών (Μητσαί­ων 9, αί­θου­σα δια­λέ­ξε­ων) την Τρίτη 9 Απριλίου 2019, ώρα 3.00 μμ.

Σας πε­ρι­μέ­νου­με!

 

×
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα