Καλοκαιρινές ευχές

Δημοσιευμένο: 2021-07-25

Η Διευ­θύ­ντρια και το προ­σω­πι­κό του Σου­η­δι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών σας εύ­χο­νται ένα ευχάριστο και ασφαλές καλοκαίρι!

Πασχαλινές ευχές

Δημοσιευμένο: 2021-04-27

Η Διευθύντρια και το προσωπικό του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών σας εύχονται...

Καλό Πάσχα

Happy Easter

Glad Påsk

Athenvännernas Mundebostipendier

Stipendium för forskning i Grekland

Δημοσιευμένο: 2021-03-23

<p>Ingemar och Lillemor Mundebo, Rikssalen, Uppsala slott, 1985 (Ingemar Mundebo var då landshövding i Uppsala län).</p>

Ingemar och Lillemor Mundebo, Rikssalen, Uppsala slott, 1985 (Ingemar Mundebo var då landshövding i Uppsala län).

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed tre stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna, för minst en månads vistelse i Athen, kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare i vid bemärkelse med anknytning till Sverige eller svenska institutioner. De avser greklandsrelaterade temata med en bred tvärvetenskaplig målgrupp, med ämnesområden som spänner från antiken via Bysans och medeltiden till antikreception i senare perioder och Greklands moderna historia (från 1700-talet till i dag).

Καλές Γιορτές!

Δημοσιευμένο: 2020-12-18

Η Διευθύντρια και το προσωπικό του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών σας εύχονται...


God Jul och Gott Nytt År

Merry Christmas and a
Happy New Year

Kαλά Χριστούγεννα
και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Yποτροφίες για έρευνα 2021/2022 στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Δημοσιευμένο: 2020-11-30

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets stora forskningsstipendier för höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Yποτροφίες για έρευνα 2021/2022 στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Δημοσιευμένο: 2020-11-30

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets stora forskningsstipendier för höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Corpus Vasorum Antiquorum

Τόμος 5

Δημοσιευμένο: 2020-11-19

Το Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) είναι μια σειρά από καταλόγους ψηφιοποιημένων αρχαίων ελληνικών κεραμικών αγγείων σε συλλογές σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε το 1922 και έκτοτε έχουν δημοσιευτεί περίπου 400 τόμοι.

Οι σουηδικοί τόμοι δημοσιεύονται από το Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities από το 1980. Το CVA Sweden volume 5 μόλις δημοσιεύθηκε και μπορείτε να το προμηθευτείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-SE/article/3966/corpus-vasorum-antiquorum-5, στην τιμή των 233 SEK.

Μπορείτε να προμηθευτείτε πολλούς από τους παλαιότερους τόμους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.vitterhetsakad.se/publikationer/serier/Corpus_Vasorum_Antiquorum

Σύνολο κειμένων αρχείου: 28

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα