Ετήσια συνέλευση 2023

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, 7.00 μ.μ.

Δημοσιευμένο: 2023-03-09

Το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών σας προ­σκα­λεί στην Ετή­σια συ­νέ­λευ­ση που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 στις 7.00 μ.μ. στο αμ­φι­θέ­α­τρο "Δημήτριος Παντερμαλής" του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης, Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του 15.

Athens Greek Religion Seminar

Saskia Peels-Matthey: "Understanding Gods as Networks of Meaning: Some Case Studies Considered"

Δημοσιευμένο: 2023-03-27

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Saskia Peels-Matthey, Πανεπιστήμιο του Χρόνινγκεν, με τί­τλο

Understanding Gods as Networks of Meaning: Some Case Studies Considered.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τρίτη 4 Απριλίου 2023, ώρα 5.00 μμ.

Distant Deities, Central Places

Reconsidering the "Extra-urban" Sanctuary

Δημοσιευμένο: 2023-03-29

Distant Deities, Central Places

Reconsidering the ”Extra-urban” Sanctuary


Thursday, April 6 – Saturday, April 8, 2023

Location:
Lecture hall of the Italian Archaeological School at Athens, Parthenonos 14

Organizers: 
Axel Frejman, Uppsala University
Christina Williamson, Groningen University
Flors van den Eijnde, Utrecht University 

Connecting Some Dots in Greek Topography: Dipylon and Chronique de Fouilles/Archaeology in Greece Online

Λήδα Κωστάκη, Σπύρος Μουσούρης, Αννίτα Θεοχαράκη & Κατερίνα Μπούρα

Δημοσιευμένο: 2023-03-20

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και το έργο Digital Periegesis (Πανεπιστήμιο Ουψάλα) σας προσκαλούν σε workshop με τη Λήδα Κωστάκη, τον Σπύρο Μουσούρη, την Αννίτα Θεοχαράκη και την Κατερίνα Μπούρα,

Connecting Some Dots in Greek Topography: Dipylon and Chronique de Fouilles/Archaeology in Greece Online.

Το workshop θα διεξαχθεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023, 5.00–7.00 μμ. 

Athens Greek Religion Seminar & Roman Seminar

Silvana Blazevska, Dafni Maikidou-Poutrino & Barbette Spaeth: "Aspects of the cult of Isis in Roman Greece"

Δημοσιευμένο: 2023-03-13

Σε συνεργασία με το Ρωμαϊκό Σεμινάριο σας προσκαλούμε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα

Aspects of the cult of Isis in Roman Greece,

των Silvana Blazevska, Dafni Maikidou-Poutrinou και Barbette Spaeth. 

Εισηγήτρια: Ελένη Φάσσα.

Η εκδήλωση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, ώρα 5.00 μμ

Athenvännernas Mundebostipendier

”För stöd till forskning och kulturell verksamhet inom Atheninstitutets verksamhetsområde”

Δημοσιευμένο: 2023-03-02

<p>Ingemar och Lillemor Mundebo, Rikssalen, Uppsala slott, 1985 (Ingemar Mundebo var då landshövding i Uppsala län).</p>

Ingemar och Lillemor Mundebo, Rikssalen, Uppsala slott, 1985 (Ingemar Mundebo var då landshövding i Uppsala län).

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed tre stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna, för minst en månads vistelse i Athen, kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare i vid bemärkelse med anknytning till Sverige eller svenska institutioner. De avser greklandsrelaterade temata med en bred tvärvetenskaplig målgrupp, med ämnesområden som spänner från antiken via Bysans och medeltiden till antikreception i senare perioder och Greklands moderna historia (från 1700-talet till i dag).

Athenvännernas stipendium för forskningsstudier i Grekland

Δημοσιευμένο: 2023-03-02

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum.

Bridges. Μια κοινή σειρά διαλέξεων των Σουηδικών Ινστιτούτων Αθηνών και Ρώμης

Eva Rystedt: "Greek and Roman imagery: Taking a wide view of a large theme"

Δημοσιευμένο: 2023-02-28

Τα Σουηδικά Ινστιτούτα Αθηνών και Ρώμης βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την κοινή σειρά διαλέξεων Bridges.

Σας προσκαλούμε στη διάλεξη της Eva Rystedt, Πανεπιστήμιο Λουντ, με τίτλο

Greek and Roman imagery: Taking a wide view of a large theme.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, ώρα 7.00 μμ

Σύνολο κειμένων αρχείου: 229
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα