Αρχική | Εκτύπωσε | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML


Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών: Ερχόμενες εκδηλώσεις

6 ΙΟΥ 2023 The Athens Greek Religion Seminar: Sandra Blakely, “Maritime Promises and Complex Analyses: an adaptive model of the Mysteries of the Great Gods of Samothrace”

Χώρος: Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Athens, Map
Ώρα: 17:00 (Athens)

Sign up to Participate »»

12 ΙΟΥ 2023 From dinosaurs to grandmother – back to the future (Day 1)

Χώρος: Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Athens, Map
Ώρα: 18:00 (Athens)

Sign up to Participate »»

13 ΙΟΥ 2023 From dinosaurs to grandmother – back to the future (Day 2)

Χώρος: Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Athens, Map
Ώρα: 18:00 (Athens)

Sign up to Participate »»

28 ΙΟΥ 2023 Connecting Some Dots in Greek Topography: Dipylon and Chronique de Fouilles/Archaeology in Greece Online

Χώρος: Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Map
Ώρα: 17:00 - 19:00

Sign up to Participate »»


Εκτύπωση στις: 2023-06-06
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?print=events&pg=list