Αρχή | Εκτύπωσε | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML


Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών: Ερχόμενες εκδηλώσεις

23-25 ΙΟΥ
2021-06-23

Διεθνές συνέδριο: Apotropaia and Phylakteriα Confronting Evil in Ancient Greece

Ώρα: , Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Athens Google Map


Εκτύπωση στις: 2021-06-19
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?print=events&pg=list