Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας Αθηνών (Athens Greek Religion Seminar)

Πρόγραμμα, Φθινόπωρο 2022

Δημοσιευμένο: 2022-07-25

logo agrs horizontal

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2022

Πρόγραμμα

20 Σεπτεμβρίου, 17.00
Alaya Palamidis: The Wanderings of Apollo Patroos on the Athenian Agora

11 Οκτωβρίου, 17.00
Jorunn Økland: Migrating Crowds and the Roman Amphitheatre of Corinth: An approach to the Emergence of Christianity?

8 Νοεμβρίου, 17.00
Anja Ulbrich: Maroni-Vournes – A Rural Archaic to Hellenistic Sanctuary in Cyprus

29 Νοεμβρίου, 17.00
Αντώνης Πετρίδης: Methodological Prolegomena towards Re-examining the Place of Religion in New Comedy

12 Δεκεμβρίου, 17.00
Edward Harris & Jan-Mattieu Carbon: Policing Greek Sanctuaries

Οι διαλέξεις θα λαμβάνουν χώρα στις 17:00 με ζωντανή παρουσία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom.

Για να συμμετάσχετε ακολουθήστε τα βήματα εγγραφής μέσω της ιστοσελίδας μας. Ο υπερσύν­δε­σμος θα εί­ναι δια­θέ­σι­μος μια εβδο­μά­δα πριν την ημε­ρο­μη­νία διε­ξα­γω­γής της κάθε ομι­λί­ας.

Σας περιμένουμε!

Επισυναπτόμενο αρχείο: THE ATHENS GREEK RELIGION SEMINAR AUTUMN 2022

Έρευνα/ Συνέδρια, σεμινάρια & εργαστήρια

Athens Greek Religion Seminar

Athens Greek Religion Seminar

2024-05-30

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας...

Athens Greek Religion Seminar

Athens Greek Religion Seminar

2024-04-25

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας...

Retracing Connections online research dialogue

Retracing Connections online research dialogue

2024-04-23

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Ερευνητικό Πρόγραμμα...

Athens Greek Religion Seminar

Athens Greek Religion Seminar

2024-04-15

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας...

Athens Greek Religion Seminar

Athens Greek Religion Seminar

2024-03-14

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας...

Retracing Connections online research dialogue

Retracing Connections online research dialogue

2024-03-07

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Ερευνητικό Πρόγραμμα...

Athens Greek Religion Seminar

Athens Greek Religion Seminar

2024-03-05

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας...

Athens Greek Religion Seminar

Athens Greek Religion Seminar

2024-01-31

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας...

×
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα