Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας Αθηνών (Athens Greek Religion Seminar)

Πρόγραμμα, Φθινόπωρο 2022

2022-07-25


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2022

Πρόγραμμα

20 Σεπτεμβρίου, 17.00
Alaya Palamidis: The Wanderings of Apollo Patroos on the Athenian Agora

11 Οκτωβρίου, 17.00
Jorunn Økland: Migrating Crowds and the Roman Amphitheatre of Corinth: An approach to the Emergence of Christianity?

8 Νοεμβρίου, 17.00
Anja Ulbrich: Maroni-Vournes – A Rural Archaic to Hellenistic Sanctuary in Cyprus

29 Νοεμβρίου, 17.00
Αντώνης Πετρίδης: Methodological Prolegomena towards Re-examining the Place of Religion in New Comedy

12 Δεκεμβρίου, 17.00
Edward Harris & Jan-Mattieu Carbon: Policing Greek Sanctuaries

Οι διαλέξεις θα λαμβάνουν χώρα στις 17:00 με ζωντανή παρουσία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom.

Για να συμμετάσχετε ακολουθήστε τα βήματα εγγραφής μέσω της ιστοσελίδας μας. Ο υπερσύν­δε­σμος θα εί­ναι δια­θέ­σι­μος μια εβδο­μά­δα πριν την ημε­ρο­μη­νία διε­ξα­γω­γής της κάθε ομι­λί­ας.

Σας περιμένουμε!

Επισυναπτόμενο αρχείο: THE ATHENS GREEK RELIGION SEMINAR AUTUMN 2022


Εκτύπωση στις: 2024-07-14
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=695