Το αρχείο και η βάση δεδομένων της σουηδικής αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα

Δημοσιευμένο: 2016-01-16

Archive and Database Lionardo web

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί – μέσω της οργάνωσης και συμπλήρωσης-ενημέρωσης του αρχείου του Ινστιτούτου και μέσω της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων με την ψηφιοποιημένη τεκμηρίωση των ανασκαφών και πληροφορίες σχετικά με το αρχαιολογικό υλικό – να κάνει προσιτά στους ερευνητές τις πληροφορίες και το υλικό όλων των σουηδικών ανασκαφών στην Ελλάδα από το 1894 και εξής. Ένα σημαντικό μέρος του Προγράμματος αφορά πληροφορίες μιας μοναδικής αρχαιολογικής συλλογής από την Ασίνη που φυλάσσεται στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλας.

Το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών είχε υπό την ευθύνη του για πολλές δεκαετίες αρκετές σημαντικές ανασκαφές στην Ελλάδα που παραμένουν σημαντικές τόσο για τους Σουηδούς όσο για τους διεθνείς ερευνητές. Αν τα ευρήματα και η τεκμηρίωση των ανασκαφών είναι προσβάσιμα στους ερευνητές, γενιές αρχαιολόγων θα μπορούν να ξαναμελετήσουν το υλικό με νέες θεωρητικές προσέγγισεις και μεθόδους. Σήμερα, η έλλειψη ευρετηρίων καταγραφής και πληροφόρησης των ευρημάτων καθώς και των στοιχείων του τόπου φύλαξής τους δυσχεραίνουν την έρευνα. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της χρονικής φθοράς σε ορισμένες παλαιότερες ανασκαφικές καταγραφές είναι ραγδαίες.

Το Ινστιτούτο έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ακεραιότητα της τεκμηρίωσης των αρχαιολογικών ερευνών του, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε τα μέσα να εκπληρώσει το καθήκον αυτό σε ικανοποιητικό βαθμό. Το πρόγραμμα θα αναστρέψει αυτή την κατάσταση. Η βάση δεδομένων θα αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για μελλοντική έρευνα, θα διασφαλίζει την ανοικτή πρόσβαση στην εύθραυστη αρχική τεκμηρίωση και θα αναγνωρίζει δημοσίως τη σημασία του αρχαιολογικού υλικού που Σουηδοί αρχαιολόγοι έχουν φέρει στο φως για περισσότερα από 100 χρόνια.

Έρευνα/ PRAGMATA-COMMON GROUND

PRAGMATA-COMMON GROUND

PRAGMATA-COMMON GROUND

2020-06-12

Το ερευνητικό πρόγραμμα Common Ground είναι μια συνεργασία μεταξύ...

Το αρχείο και η βάση δεδομένων της σουηδικής αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα

Το αρχείο και η βάση δεδομένων της σουηδικής αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα

2016-01-16

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί – μέσω της οργάνωσης και συμπλήρωσης-ενημέρωσης...

×
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα