Διάλεξη από τον Gary Webster

Interrogating Monte dʼAccoddi: The great temple mound of 4th-millennium Sardinia

Δημοσιευμένο: 2019-12-02

Το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών σας προ­σκα­λεί στη διά­λε­ξη

Interrogating Monte dʼAccoddi:
The great temple mound of 4th-millennium Sardinia

από τον Gary Webster

Η διά­λε­ξη θα λά­βει χώρα τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών, Μητσαί­ων 9. 

Σας πε­ρι­μέ­νου­με!

Συνημμένα αρχεία: Φυλλάδιο, Περίληψη

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών. 

Έρευνα/ Διαλέξεις

×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα