Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Διάλεξη από τον Gary Webster

Interrogating Monte dʼAccoddi: The great temple mound of 4th-millennium Sardinia

2019-12-02


Το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών σας προ­σκα­λεί στη διά­λε­ξη

Interrogating Monte dʼAccoddi:
The great temple mound of 4th-millennium Sardinia

από τον Gary Webster

Η διά­λε­ξη θα λά­βει χώρα τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών, Μητσαί­ων 9. 

Σας πε­ρι­μέ­νου­με!

Συνημμένα αρχεία: Φυλλάδιο, Περίληψη

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών. 


Εκτύπωση στις: 2024-02-21
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=260