Καλοκαιρινές ευχές

Δημοσιευμένο: 2022-07-29

Η Διευ­θύ­ντρια και το προ­σω­πι­κό του Σου­η­δι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών σας εύ­χο­νται ένα ευχάριστο και ασφαλές καλοκαίρι!

Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας Αθηνών (The Athens Greek Religion Seminar)

Πρόγραμμα, Φθινόπωρο 2022

Δημοσιευμένο: 2022-07-25

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2022

Οι διαλέξεις θα λαμβάνουν χώρα στις 17:00 με ζωντανή παρουσία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2022

Γιορτάστε μαζί μας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2022!

Δημοσιευμένο: 2022-07-27

Γιορτάστε μαζί μας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2022 στο Πάρκο Ελευθερίας!

Για 10η συνεχή χρονιά τα Μορφωτικά και Πολιτιστικά Ιδρύματα και οι Πρεσβείες από 13 χώρες-μέλη της EUNIC Αθήνας προσφέρουν σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με όχημα τη γλώσσα από τη μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη και να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο των γλωσσών και των διαλέκτων μέσα από ένα πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022, 10:00-14:00 στο Προαύλιο χώρο του Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας, πλησίον σταθμού μετρό Μεγάρου Μουσικής.

“Orient and Occident”, 1922. Excavations at Asine and a Swedish Institute – Athens, Constantinople, Rome, Smyrna?

Διάλεξη του Frederick Whitling

Δημοσιευμένο: 2022-06-16

<p>The Swedish Excavation Team at Asine, Autumn 1922. <em>Axel W. Perssons bildsamling</em>, Uppsala.</p>

The Swedish Excavation Team at Asine, Autumn 1922. Axel W. Perssons bildsamling, Uppsala.

Σας προσκαλούμε στη διάλεξη του Frederick Whitling, Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, με τίτλο 

“Orient and Occident”, 1922. Excavations at Asine and a Swedish Institute – Athens, Constantinople, Rome, Smyrna?

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, ώρα 7.00 μμ.

Bridges. Μια κοινή σειρά διαλέξεων των Σουηδικών Ινστιτούτων Αθηνών και Ρώμης

Ida Östenberg: "Dulce et Decorum – to Die for the Fatherland in Ancient Greece and Rome"

Δημοσιευμένο: 2022-06-09

Τα Σουηδικά Ινστιτούτα Αθηνών και Ρώμης βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την κοινή σειρά διαλέξεων Bridges.

Σας προσκαλούμε στη διάλεξη της Ida Östenberg, Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, με τίτλο

Dulce et Decorum – to Die for the Fatherland in Ancient Greece and Rome.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, ώρα 7.00 μμ

Karin Hammar Fab 4

Επίσημη συμμετοχή της Σουηδίας στο Athens Jazz Festival & Preveza Jazz Festival

<p>Karin Hammar Fab 4. Φωτογραφία: Nikola Stankovic</p>

Karin Hammar Fab 4. Φωτογραφία: Nikola Stankovic

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών έχει προσκαλέσει τους Karin Hammar Fab 4 να παίξουν:

  • στο 21ο Athens Technopolis Jazz Festival edition αφιερωμένη στις γυναίκες της τζαζ, το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 στις 21.00 και
  • Preveza Jazz Festival την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 στις 21.00

Επίσης, οι Karin Hammar Fab 4 θα παραδώσει σεμινάριο τζαζ και μια συναυλία για τους φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

  • Σεμινάριο Τζαζ – Δευτέρα, 30 May, 2022, στις 19.00, στο Studio του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας.
  • Συναυλία – Δευτέρα, 30 May, 2022, στις 21.30, στο Studio του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας.

The Athens Greek Religion Seminar

Björn Forsén: "Cults and Identities in Arcadian Mainalia"

Δημοσιευμένο: 2022-05-26

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη του Björn Forsén, Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, με τί­τλο Cults and Identities in Arcadian Mainalia.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυσική παρουσία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, ώρα 5.00 μμ.

Σουηδική αρχαιολογία πεδίου στην Ελλάδα

Διαδικτυακή διάλεξη στα Σουηδικά από τον Anton Bonnier, "Μακρακώμη"

Δημοσιευμένο: 2022-05-04

<p><em></em>Αρχαιο­λο­γι­κό Προόγραμμα Μακρα­κώ­μης (MALP: Makrakomi Archaeological Landscapes Project).<br /><em></em></p>

Αρχαιο­λο­γι­κό Προόγραμμα Μακρα­κώ­μης (MALP: Makrakomi Archaeological Landscapes Project).

Το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ο Σύλ­λο­γος Φίλων του Σου­η­δι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών σας προ­σκα­λούν στην όγδοη δια­δι­κτυα­κή διά­λε­ξη της σει­ράς για τη σου­η­δι­κή αρ­χαιο­λο­γία πε­δί­ου στην Ελλά­δα: "Μακρακώμη", από τον Anton Bonnier, Πανεπιστήμιο της Ουψάλα.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μέσω Zoom (link) την Τετάρ­τη 11 Μαΐου 2022, 19.00-20.00 ώρα Σου­η­δί­ας / 20.00-21.00 ώρα Ελλά­δος.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα