Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας Αθηνών (Athens Greek Religion Seminar)

Πρόγραμμα, Άνοιξη 2022

Δημοσιευμένο: 2021-12-17

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΟΙΞΗ 2022

Πρόγραμμα

18 Ιανουαρίου, 17.00
Μαρία Σπαθή: Who Was the Deity Worshiped? Revisiting a Sanctuary on Messenian Mount Ithome

8 Φεβρουαρίου, 17.00
Aριάδνη Γκάρτζιου-Tάττη: Sacrifices and Ritual at Dodona

1 Μαρτίου, 17.00
Αλίκη Μουστάκα: In the shadow of the Panhellenic Sanctuary. Remarks on cult practices at the Eileithyia/Sosipolis Sanctuary of Olympia.

19 Απριλίου, 17.00
Sylvain Lebreton: Ancient Greek Polytheism and Divine Epithets: The Example of Zeus in Attica

17 Μαΐου, 17.00
Sabine Neuman: Imaginary Gods — The Cults of the Graeco-Egyptian Deities in Athens

7 Ιουνίου, 17.00
Björn Forsén: Cults and Identities in Arcadian Mainalia

Οι διαλέξεις θα λαμβάνουν χώρα στις 17:00 υβρι­δι­κά, με πε­ριο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό συμ­με­τε­χό­ντων στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, ή αποκλειστικά μέσω Zoom, ανάλογα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε μας e-mail στο swedinst@sia.gr.

Ο σύν­δε­σμος εγγραφής θα εί­ναι δια­θέ­σι­μος μια εβδο­μά­δα πριν την ημε­ρο­μη­νία διε­ξα­γω­γής της κάθε ομι­λί­ας.

Σας περιμένουμε!

Φόρτωσε αρχεία

Έρευνα/ Συνέδρια, σεμινάρια & εργαστήρια

×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα