Sårbarhet och motståndskraft bland assyriska och yezidiska flyktingar i transitsammanhang

Naures Atto, Senior Research Associate Uppsala University

Publicerad: 2021-04-02

”My guardian” av Jelbert Karami

"My guardian" av Jelbert Karami

Mitt mål under tiden som gästforskare på Svenska institutet i Aten är att genom etnografisk forskningsdesign och arkivforskning undersöka sårbarhets- och motståndskraftsstrategier bland assyriska och yezidiska flyktingar i skilda transitförhållanden i Grekland. Till dags datum har inga specifika studier genomförts bland dessa grupper i Grekland. Denna studie kommer därför att bidra till en fördjupad förståelse av hur dessa populationer upplever sårbarhet i ett transitförhållande samt hur de bygger upp sin motståndskraft i olika sociokulturella miljöer. Dessutom kommer denna forskningsmöjlighet att fördjupa min tidigare och nu pågående forskning bland samma grupper i olika europeiska länder (Sverige, Tyskland och Storbritannien). Jag har valt att arbeta med dessa grupper med målet att på en teoretisk nivå utveckla en jämförande typologi mellan begreppen sårbarhet och motståndskraft. Min studie i Aten inkluderar cirka 20 djupintervjuer med flyktingar, 5 intervjuer med intressenter (icke-statliga organisationer och samhällsorganisationer som arbetar med de berörda grupperna) samt arkivforskning. Forskningen kommer att stödjas av flera effektrelaterade aktiviteter riktade till en bredare publik, såsom ett seminarium/workshop, organisering av en digital konstutställning (konstverk av flyktingkonstnärer – utställning äger rum efter min tid i Aten) och en screening och diskussion av en dokumentär.

Pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av Riksbankens Jubileumsfond.

Forskning/ Forskningsprojekt & forskningssamarbeten

De bundna männen i Faliron: En 3D-modell av en massgrav upptäckt under utgrävningen av begravningsplatsen i Faliron

2021-09-09

3d-dokumentation är ett samlingsnamn för processen att analysera verkliga föremål eller miljöer...

Sårbarhet och motståndskraft bland assyriska och yezidiska flyktingar i transitsammanhang

Sårbarhet och motståndskraft bland assyriska och yezidiska flyktingar i transitsammanhang

2021-04-02

Mitt mål under tiden som gästforskare på Svenska institutet i Aten är att genom etnografisk forskningsdesign...

Kontakt och konflikt: Grekerna i antikens Cyrenaika

Kontakt och konflikt: Grekerna i antikens Cyrenaika

2021-03-09

Projektet syftar till att belysa en period och en plats i Medelhavsområdets historia som inte fått...

Cykliska städer: Urbanisering och de-urbanisering i antikens Grekland

Cykliska städer: Urbanisering och de-urbanisering i antikens Grekland

2021-03-01

Den eskalerande urbaniseringen av världens befolkning utgör en av de största utmaningarna för världsekonomin...

Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic (c. 950 – c. 1100)

Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic (c. 950 – c. 1100)

2022-01-24

Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic (c. 950 –...

Koroplastik som uttryck för regional identitet – mykenska figuriner i kontext

Koroplastik som uttryck för regional identitet – mykenska figuriner i kontext

2021-04-19

I fokus för forskningsuppgiften ligger det koroplastiska materialet från sen bronsålder från de svenska...

×
×

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera