Koroplastik som uttryck för regional identitet – mykenska figuriner i kontext

Ann-Louise Schallin, Professor i antikens kultur och samhällsliv, Stockholms universitet

Publicerad: 2021-04-19

ann louise schallin stockholm

I fokus för forskningsuppgiften ligger det koroplastiska materialet från sen bronsålder från de svenska utgrävningarna i Asine på 1920-talet. Materialet består av små figuriner av terrakotta som oftast föreställer människor och djur, men miniatyrer av möbler och båtar förkommer också. Figurinerna förekommer i olika arkeologiska kontexter, men är kopplade till bronsålderns kultritualer och speglar föreställningar om sociala, ekonomiska och ideologiska förhållanden. Uppsättningen av terrakottafiguriner på en plats ger också en bild av den lokala identiteten och självrepresentationen.  I mitt projekt jämför jag uppsättningen av figuriner från Asine med samma typ av material, främst från de svenska utgrävningsplatserna Berbati, Dendra, Khania och Midea, men också från andra plaster i Grekland. Materialet från de svenska utgrävningarna utgör viktiga pusselbitar i det arkeologiska tolkningsarbetet och det är angeläget att tillgängliggöra det, inte minst för att det är centralt för förståelsen av den sena bronsåldern. När det finns möjlighet genomför jag vissa moment av min studie i Grekland, dels för primärdokumentationen av fynden som ska publiceras, men också för att kunna studera jämförelsematerial i olika museers utställningar och i studiesamlingar.

Pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av Riksbankens Jubileumsfond.

Forskning/ Forskningsprojekt & forskningssamarbeten

De bundna männen i Faliron: En 3D-modell av en massgrav upptäckt under utgrävningen av begravningsplatsen i Faliron

2021-09-09

3d-dokumentation är ett samlingsnamn för processen att analysera verkliga föremål eller miljöer...

Sårbarhet och motståndskraft bland assyriska och yezidiska flyktingar i transitsammanhang

Sårbarhet och motståndskraft bland assyriska och yezidiska flyktingar i transitsammanhang

2021-04-02

Mitt mål under tiden som gästforskare på Svenska institutet i Aten är att genom etnografisk forskningsdesign...

Kontakt och konflikt: Grekerna i antikens Cyrenaika

Kontakt och konflikt: Grekerna i antikens Cyrenaika

2021-03-09

Projektet syftar till att belysa en period och en plats i Medelhavsområdets historia som inte fått...

Cykliska städer: Urbanisering och de-urbanisering i antikens Grekland

Cykliska städer: Urbanisering och de-urbanisering i antikens Grekland

2021-03-01

Den eskalerande urbaniseringen av världens befolkning utgör en av de största utmaningarna för världsekonomin...

Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic (c. 950 – c. 1100)

Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic (c. 950 – c. 1100)

2022-01-24

Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic (c. 950 –...

Koroplastik som uttryck för regional identitet – mykenska figuriner i kontext

Koroplastik som uttryck för regional identitet – mykenska figuriner i kontext

2021-04-19

I fokus för forskningsuppgiften ligger det koroplastiska materialet från sen bronsålder från de svenska...

×
×

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera