Asine, Argolis (1922, 1924, 1926, 1930, 1970–1974, 1976–1978, 1985, 1989–1990, 2021)

Publicerad: 2020-11-12

Fig. 1: Karta över Asine och dess omgivning (Basemap: Google maps satellitbild).

Fig. 1: Karta över Asine och dess omgivning (Basemap: Google maps satellitbild).

Asine är beläget omkring åtta kilometer sydväst om den moderna staden Nauplio. De antika kvarlevorna här är utspridda på toppen och sluttningarna kring stadens akropol, som med en längd på 330 meter och en höjd på 50 meter sträcker sig ut över Argolisbukten. På båda sidor av akropolen ligger stränder, av vilka den västra utgör en utmärkt hamn. Mitt emot klippan på andra sidan bukten fungerar ön Romvi som en vågbrytare och som ett skydd för landstigningsplatsen.

The Greek-Swedish maritime archaeological survey of the waters outside Asine and Tolo

Asine (Argolis, Greece), October 2023

Publicerad: 2023-09-21

Photo: Niklas Eriksson
Photo: Niklas Eriksson

The  five-year maritime archaeological project, starting in October 2023, is a collaboration between the Ephorate of Underwater Antiquities, the Swedish Institute at Athens and Stockholm University, with participants also from the University of Gothenburg and the company Nordic Maritime Group. 

Asine, Argolis 2021

Asine revisited – en marinarkeologisk undersökning

Ann-Louise Schallin, Niklas Eriksson, Publicerad: 2022-04-13

Fig. 1. I vattnet väster om Kastrakiklippan finns en uppbyggd stenplattform med förmodade byggnadslämningar. Foto: Niklas Eriksson.

Fig. 1. I vattnet väster om Kastrakiklippan finns en uppbyggd stenplattform med förmodade byggnadslämningar. Foto: Niklas Eriksson.

En marinarkeologisk pilotundersökning ägde rum under två veckor i oktober 2021 i vattnet utanför Asine och Tolon. Projektet var ett samarbete mellan den grekiska undervattenseforian, Svenska institutet i Athen och Stockholms universitet, med deltagare även från Göteborgs universitet och företaget Nordic Maritime Group. Projektet gick ut på att kartlägga havsbottnen med en så kallad ”sidescan sonar” som är ett avancerat ekolod, och att dyka vid anomalier som då identifierades. I projektet ingick dessutom att undersöka havsbottnen runt själva Kastrakiudden utanför den antika bosättningen.

×
×

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera