Sommarhälsning

Publicerad: 2023-07-26

Svenska institutets direktör och de anställda önskar er en riktigt trevlig sommar!

Resestipendier för exkursion till nordvästra Grekland

Publicerad: 2023-06-14

Svenska institutet i Athen utlyser härmed tre resestipendier för en exkursion till nordvästra Grekland (Epirus och Aitolien-Akarnanien) under höstterminen 2023. Stipendierna är avsedda för doktorander i Antikens kultur och samhällsliv vid svenska universitet.

Utlysning praktik HT 2023

Publicerad: 2023-05-29

Praktik på Svenska institutet i Athen

Svenska institutet i Athen utlyser möjlighet till praktik under 3-6 veckor, HT 2023. 

Behörig att söka praktikplatserna är den som är student (eller nyligen har avlagt examen) i Antikens kultur och samhällsliv eller annat ämne relevant för institutets verksamhet.

An­sö­kan skall vara In­sti­tu­tets biträdande direktör till­han­da se­nast den 18 juni. 

Glad Påsk

Publicerad: 2023-04-12

Svenska institutets direktör och de anställda önskar er en...

Glad Påsk

Happy Easter

Καλό Πάσχα

Barbro Oshers jubileumsstipendier vid Svenska institutet i Athen

Publicerad: 2023-03-23

Svenska institutet i Athen grundades 1948 och firar därmed 75-årsjubileum under 2023. Som ett led i firandet av jubileet utlyses härmed två Barbro Oshers jubileumsstipendier vid Svenska institutet i Athen, à 25 000 SEK. I stipendiet ingår även en veckas logi vid Svenska institutet i Athen. Stipendierna riktar sig till doktorander och forskare inom Institutets vetenskapliga verksamhetsområden, liksom konstnärliga utövare. Stipendierna kan utlysas tack vare generöst stöd från The Barbro Osher Pro Suecia Foundation.

Athenvännernas Mundebostipendier

”För stöd till forskning och kulturell verksamhet inom Atheninstitutets verksamhetsområde”

Publicerad: 2023-03-02

<p>Ingemar och Lillemor Mundebo, Rikssalen, Uppsala slott, 1985 (Ingemar Mundebo var då landshövding i Uppsala län).</p>

Ingemar och Lillemor Mundebo, Rikssalen, Uppsala slott, 1985 (Ingemar Mundebo var då landshövding i Uppsala län).

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed tre stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna, för minst en månads vistelse i Athen, kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare i vid bemärkelse med anknytning till Sverige eller svenska institutioner. De avser greklandsrelaterade temata med en bred tvärvetenskaplig målgrupp, med ämnesområden som spänner från antiken via Bysans och medeltiden till antikreception i senare perioder och Greklands moderna historia (från 1700-talet till i dag).

Athenvännernas stipendium för forskningsstudier i Grekland

Publicerad: 2023-03-02

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum.

Totalt från denna grupp: 39
×

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera