Athens Greek Religion Seminar

Sabine Neumann: "Imaginary Gods – The Cults of the Greco-Egyptian Deities in Athens"

Publicerad: 2022-04-29

Shared altar for Isis, the Nymphs, Hermes, Aphrodite, and Pan. South slope, Acropolis of Athens.Photo: S. Neumann

Shared altar for Isis, the Nymphs, Hermes, Aphrodite, and Pan. South slope, Acropolis of Athens.
Photo: S. Neumann

Väl­kom­na till ett fö­re­drag av Sabine Neumann, Saxo-institutet, Köpenhamns universitet, med ti­teln Imaginary Gods – The Cults of the Greco-Egyptian Deities in Athens.

Tis­dag 17 maj, 2022, kl 17.00 (Athen) med fy­sisk när­va­ro på Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen och di­gi­talt via Zoom. 

Glad Påsk

Publicerad: 2022-04-15

glad pask 2022

Svenska institutets direktör och de anställda önskar er en...

Glad Påsk

Happy Easter

Καλό Πάσχα

Asine, Argolis 2021

Asine revisited – en marinarkeologisk undersökning

Ann-Louise Schallin, Niklas Eriksson, Publicerad: 2022-04-13

Fig. 1. I vattnet väster om Kastrakiklippan finns en uppbyggd stenplattform med förmodade byggnadslämningar. Foto: Niklas Eriksson.

Fig. 1. I vattnet väster om Kastrakiklippan finns en uppbyggd stenplattform med förmodade byggnadslämningar. Foto: Niklas Eriksson.

En marinarkeologisk pilotundersökning ägde rum under två veckor i oktober 2021 i vattnet utanför Asine och Tolon. Projektet var ett samarbete mellan den grekiska undervattenseforian, Svenska institutet i Athen och Stockholms universitet, med deltagare även från Göteborgs universitet och företaget Nordic Maritime Group. Projektet gick ut på att kartlägga havsbottnen med en så kallad ”sidescan sonar” som är ett avancerat ekolod, och att dyka vid anomalier som då identifierades. I projektet ingick dessutom att undersöka havsbottnen runt själva Kastrakiudden utanför den antika bosättningen.

Svensk fältarkeologi i Grekland

Jeannette Forsén, "Aphidna och Asea"

Publicerad: 2022-04-12

Aseas akropol, från omslaget till ”The Asea Valley Survey. An Arcadian Mountain Valley from the Paleolithic Period until Modern Times” (2003).

Aseas akropol, från omslaget till ”The Asea Valley Survey. An Arcadian Mountain Valley from the Paleolithic Period until Modern Times” (2003).

Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen & För­e­ning­en Svens­ka Athe­nin­sti­tu­tets Vän­ner bju­der in till den sjunde fö­re­läs­ning­en i en se­rie om svensk fäl­tar­ke­o­lo­gi i Gre­kland: ”Aphidna och Asea”, av Jeannette Forsén, Göteborgs universitet.

Föreläsningen äger rum på Zoom (länk) onsdagen den 20 april 2022, 19.00–20.00 (svensk tid) / 20.00–21.00 (grekisk tid).

Athens Greek Religion Seminar

Sylvain Lebreton: "Ancient Greek Polytheism and Divine Epithets: The Case of Zeus in Attica"

Publicerad: 2022-04-04

Dedication to Zeus Epiteleios Philios, Ny Carlsberg Glyptotek

Dedication to Zeus Epiteleios Philios, Ny Carlsberg Glyptotek

Väl­kom­na till ett fö­re­drag av Sylvain Lebreton, Jean Jaurès universitet, Toulouse, med ti­teln Ancient Greek Polytheism and Divine Epithets: The Case of Zeus in Attica.

Tis­dag 19 april, 2022, kl 17.00 (Athen) med be­grän­sad fy­sisk när­va­ro på Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen och di­gi­talt via Zoom. 

×
×

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera