Om Institutet

Svenska institutet i Athen

Svenska institutets fastighet i Athen. Foto: Vasilis Theodorou.
Svenska institutets fastighet i Athen. Foto: Vasilis Theodorou.

Det Svenska institutet i Athen, grundat 1946, är en privat stiftelse med administrativt och juridiskt säte i Stockholm. Institutet öppnade sina lokaler 1948 och erhöll 1975 status som s.k. arkeologisk skola i Grekland. Dess styrelse består av en ordförande som utsetts av Sveriges regering, vice ordförande, skattmästare, sekreterare samt representanter för universitetsämnena Antikens kultur och samhällsliv, Konsthistoria och Grekiska. Institutet finansieras till c. 90% av det svenska utbildningsdepartementet; övriga medel sökes från privata forskningsfinansierande stiftelser.

Enligt stadgarna har Institutet följande huvudmål:

  • Att befrämja utforskandet av antikens Grekland
  • Att förmedla kunskap om det antika Greklands kultur för att därmed berika vår egen
  • Att stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland

Detta uppdrag utförs huvudsakligen på plats i Grekland, i Athen, där institutsbyggnaden ligger, och har kommit att inbegripa forskning och utbildning gällande även senare perioders grekiska arkeologi, historia och samhälle.

I egenskap av så kallad utländsk arkeologisk skola i Grekland har Svenska institutet i Athen rätt att bedriva arkeologisk fältverksamhet i landet. För närvarande finns 19 sådana forsknings- och utbildningsinstitutioner, vilkas status och funktion definieras av den grekiska fornminneslagen. I enlighet med denna lag administrerar Institutet allt arkeologiskt arbete som svenska forskare utför i Grekland. Institutet förbinder sig, för att upprätthålla status av utländsk arkeologisk skola och åtnjuta privilegiet att bedriva arkeologiska utgrävningar, att presentera det gångna årets resultat vid ett offentligt årsmöte, att publicera de arkeologiska resultaten i en egen vetenskaplig publikationsserie (Opuscula, Skrifter utgivna av Svenska institutet i Athen) samt att tillhandahålla ett forskningsbibliotek öppet även för grekiska studenter och forskare. I det sistnämnda syftet driver det Svenska institutet i Athen, tillsammans med de Danska, Finska och Norska instituten, det Nordiska biblioteket.

Sedan 2017 bedriver Institutet även viss verksamhet i Sverige. Bland återkommande arrangemang kan nämnas de Grekiska Filmdagarna i oktober samt Årsmötet, där det gånga årets resultat presenteras. Aktiviteterna i Sverige sker ofta i samverkan med Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner, samt systerinstituten i medelhavsområdet, det Svenska institutet i Rom och det Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

×
×

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera