Doktorandtjänst i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet

Publicerad: 2022-01-19

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet utlyser en doktorandtjänst i antikens kultur och samhällsliv. Sista ansökningsdag är 2022-02-15.

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan förekomma.

Behörighet:

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/

Bedömningsgrund:

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Till ansökan ska bifogas:

  • dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
  • uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
  • förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
  • artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet
  • i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå
  • projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

OBS! Alla dokument (uppsatser, artiklar, projektplan) ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Läs om tjänsten och gör din ansökan här.

Ytterligare information om doktorandtjänsten och ansökningsförfarandet ges på ett digitalt möte den 28 januari kl. 15.00. Anmälan till mötet sker genom susanne.gustafsson@ark.lu.se

Nyheter/ Lediga tjänster

×

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera