Utgrävningarna på Kalaureia 2021

Publicerad: 2021-09-30

<p>Fig. 1: Feature 3 (konstruerad av låga murar) med de nyfunna romerska murarna ovanför. Vy mot söder.</p>

Fig. 1: Feature 3 (konstruerad av låga murar) med de nyfunna romerska murarna ovanför. Vy mot söder.

Under fältsäsongen 2021 på Kalaureia (moderna Poros) fortsatte utgrävningarna i Område L, beläget i en del av siten som antas tillhöra bosättningen utanför Poseidonhelgedomen. Tidigare undersökningar i Område L mellan 2015 och 2018 hade redan frilagt flera strukturer från klassisk till tidig-romersk tid. På grund av att stora förvaringskärl (pithoi) och en stenpress från hellenistisk tid hittats, så väl som rester av kokkärl och finkeramik, utgår vi ifrån att en stor del av området användes för matproduktion och måltider. Det ansenliga antalet stora förvaringskärl hittade in situ, och komplexets storlek, indikerar att de här aktiviteterna genomfördes i en kommunal snarare än privat kontext. Under arbetet 2018 hittades delar av en stor stenlagt struktur (kallad Feature 3) tillsammans med ett tjockt lager aska. Ett stort antal ben och både fin- och vardagskeramik daterad till 200-talet f.Kr hittades också här. Genom arbetet 2021 kunde vi gräva ut en större del av strukturen som verkar bestå av ett antal murar som omgärdar en stenlagt yta. Det var dock inte möjligt att frilägga hela strukturen eftersom ett antal romerska murar passerade över den. Detta gör det svårt att få klarhet i strukturens funktion, även om den troligen kan kopplas till matlagning.

De senare murarna är dock av intresse eftersom de erbjuder kunskap om byggnadsutvecklingen i Område L under romersk tid. I flera delar av området har ett tjockt lager byggnadsfyllning från sista århundradet f.Kr. eller första århundradet e.Kr. hittats. Denna fyllning förefaller utgöra grunden för ett nytt lager där vissa äldre murar återanvändes samtidigt som nya konstruerades på äldre byggnader. Ett golv av små flodstenar, först identifierat 2018, i den norra delen av schaktet, är daterat till samma period. Även om vi ännu inte har en fullständig bild av miljön i område L så har arbetet 2021 bidragit med en betydligt bättre förståelse för platsens kronologiska utvecklingen och vilken funktion byggnaderna där hade.

Arkeologiska forskringsprojekt: Kalaureia

Forskning/ Arkeologiska fältprojekt

×

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera