Το Ινστιτούτο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα που χρηματοδοτείται κυρίως από τη Σουηδική κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Παιδείας της Σουηδίας. Η κυβέρνηση επίσης διορίζει τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου καθώς και έναν ορ­κω­τό ελεγ­κτή λο­γι­στή.

Η διεύθυνση του Ιδρύματος:
Stiftelsen Svenska institutet i Athen
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm
Sweden

Προσωπικό: Kristina Björksten-Jersenius

Τηλέφωνο: (+46) 8 572 11 940
E-mail: sia[at]medelhavsinstituten[dot]se

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών, 2021-2023

Πρόεδρος Ruth Jacoby
ruth.evelyn.jacoby[at]gmail[dot]com
Ταμίας Staffan Bengtsson
Γραμματέας Jenni Hjohlman
Fil.dr., Administrative Director, Head of Publications
Kungl. Vitterhetsakademien
jenni.hjohlman[at]vitterhetsakademien[dot]se
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Gunnel Ekroth
Professor in Classical Archaeology and Ancient History
Uppsala University
gunnel.ekroth[at]antiken.uu[dot]se
Susanne Bendt Ersöz
Senior lecturer in Classical archaeology and ancient history
Lund University
susanne.berndt_ersoz[at]klass[dot]lu[dot]se
Ida Östenberg
Professor in Classical Archaeology and Ancient History
University of Gothenburg
ida.ostenberg[at]class[dot]gu[dot]se
Ann-Louise Schallin
Associate Professor in Classical Archaeology and Ancient History
Stockholm University
ann-louise.schallin[at]antiken.su[dot]se
Mikael Johansson 
Senior lecturer and Docent in Greek
University of Gothenburg
mikael.johansson[at]sprak[dot]gu[dot]se
Maria Oen
Senior lecturer of Art History and Visual Studies
Lund University
maria.oen[at]kultur[dot]lu[dot]se
Yannick de Raaff
PhD student, Student representative
Gothenburg University
yannick.de.raaff@gu.se
Kjell Weinius
The Association of Swedish Classicists
kjell.weinius[at]telia[dot]com
×
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα