Αρχή | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Το Ινστιτούτο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2015-10-07


Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα που χρηματοδοτείται κυρίως από τη Σουηδική κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Παιδείας της Σουηδίας. Η κυβέρνηση επίσης διορίζει τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου καθώς και έναν ορ­κω­τό ελεγ­κτή λο­γι­στή.

Η διεύθυνση του Ιδρύματος:
Stiftelsen Svenska institutet i Athen
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm
Sweden

Προσωπικό: Kristina Björksten-Jersenius

Τηλέφωνο: (+46) 8 662 19 40
Φαξ: (+46) 8 665 31 33
E-mail: sia[at]medelhavsinstituten[dot]se

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών, 2021-2023

Πρόεδρος Ruth Jacoby
ruth.evelyn.jacoby[at]gmail[dot]com
Ταμίας Staffan Bengtsson
Γραμματέας Jenni Hjohlman
Fil.dr. Publications manager, Vitterhetsakademien
jenni.hjohlman[at]vitterhetsakad[dot]se
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Gunnel Ekroth
Professor in Classical Archaeology and Ancient History
Uppsala University
gunnel.ekroth[at]antiken.uu[dot]se
Helene Whittaker
Professor in Classical Archaeology and Ancient History
Gothenburg University
helene.whittaker.von.hofsten[at]gu[dot]se
Henrik Gerding
Associate Professor in Classical Archaeology and Ancient History
Lund University
henrik.gerding[at]klass.lu[dot]se
Ann-Louise Schallin
Associate Professor in Classical Archaeology and Ancient History
Stockholm University
ann-louise.schallin[at]antiken.su[dot]se
David Westberg
Senior lecturer at the Department of Linguistics and Philology
Uppsala University
david.westberg[at]lingfil.uu[dot]se
Britt-Inger Johansson
Professor in Art History
Uppsala University
britt-inger.johansson[at]konstvet.uu[dot]se
Peder Flemestad
PhD candidate, Student representative
Lund University
peder.flemestad@hist.lu.se
Kjell Weinius
The Association of Swedish Classicists
kjell.weinius[at]telia[dot]com

Εκτύπωση στις 2021-10-25
Από την ιστοσελίδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?aboutid=26