Home | Print or Save as PDF | Save as WORD | Save as HTML

Position as Editor at the Editorial Committee of the Swedish Institutes at Athens and Rome

2016-05-24


Redaktör för publiceringsverksamheten vid Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom

BAKGRUND

Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom har sedan många år en väletablerad och välkänd publiceringsverksamhet som omfattar tidskriften Opuscula samt utgivning av konferensvolymer, publikationer från arkeologiska projekt och monografier. Alla publicerade alster genomgår internationell peer review.

Verksamheten leds av Publikationsnämnden (PN) som är underställd institutens styrelser och som består av representanter för de ämnen som instituten omfattar samt institutens direktörer (http://www.ecsi.se/). Arbetet med antagning och granskning av manuskript handhas av PN:s sekreterare.

Publikationsnämnden söker en redaktör för publiceringsverksamheten att tillträda den 1 november 2016. Tjänsten omfattar 75-100%.

ARBETSUPPGIFTER

Redaktören ansvarar för produktionen av de publikationer som ges ut av Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom. Arbetet innebär att projektleda och producera institutens gemensamma tidskrift Opuscula samt institutens skriftserier ActaAth, ActaRom och Suecoromana. Tjänsten innebär i stor utsträckning självständigt arbete och kräver god initiativförmåga.

Produktion av institutens skriftserier samt tidskriften:

Marknadsföring och copyrightfrågor:

Verksamhetsplanering:

Utveckling:

KVALIFIKATIONER FÖR TJÄNSTEN

Intresserade sökande bör ha tidigare erfarenhet av redaktionellt arbete samt med fördel en koppling till den akademiska världen. Högre utbildning eller doktorsexamen inom Antikens kultur och samhällsliv och Klassiska språk är meriterande, liksom högre utbildning eller doktorsexamen inom Konstvetenskap. Goda kunskaper i engelska är nödvändiga, kunskaper i tyska, franska och italienska är önskvärda. Den sökande ska ha erfarenhet av självständigt arbete och projektplanering. Noggrannhet samt en god förmåga att strukturera arbetet och att samordna, planera och prioritera arbetsuppgifterna är en förutsättning. God förtrogenhet med att söka forskningsmedel och med internationellt forskningssamarbete är meriterande.

LÖN

Lön sätts efter kompetens. Ange löneanspråk i ansökan.

UPPLYSNINGAR OM ANSTÄLLNINGEN

För frågor kontakta gärna PN:s ordförande Gunnel Ekroth (gunnel.ekroth[at]antiken.uu[dot]se) eller PN:s redaktör Jenni Hjohlman (jenni.hjohlman[at]antiken.su[dot]se).

ANSÖKAN

Ansökan till tjänsten ska innehålla CV, inklusive vidimerade kopior av relevanta handlingar och bilagor, samt referenser, och ska skickas digitalt till PN:s ordförande, Gunnel Ekroth (gunnel.ekroth[at]antiken.uu[dot]se) som ett pdf-dokument och ska ha inkommit senast den 20 juni 2016.

2016-05-17


Printed: 2024-02-21
From the web page: Swedish Institute at Athens
https://www.sia.gr/en/sx_PrintPage.php?tid=74