Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Athenvännernas stipendium för studenter på grundnivå

2023-12-13


Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 10 000 kronor.

Stipendiet erbjuder studenter på grundnivå och avancerad nivå i ämne med koppling till det antika eller moderna Grekland möjlighet att besöka Grekland i syfte att förkovra sig, samt bredda eller fördjupa sina studier. Stipendiet är i första hand avsett att användas för resa till och uppehälle i Grekland under en tidsperiod om minst en vecka, gärna längre. I mån av plats kan bostad erbjudas vid Atheninstitutet. Stipendiet söks på svenska, och företräde ges till studenter vid svenska lärosäten. Stipendiaten förutsätts vara betalande medlem i vänföreningen vid ansökningstillfället. Efter avslutad stipendieperiod emotser föreningen en redogörelse av densamma för eventuell publicering i medlemstidskriften Hellenika.

Ansökan skall innehålla en enkel projektbeskrivning av vad den sökande planerar att göra under vistelsen i Grekland, uppgifter om aktuella studier samt en kortfattad budget.

Ansökan skickas med e-post till lars.nordgren@su.se senast den 6 februari 2024.

Ansökan som inkommer efter föreskriven tid upptas inte till bedömning.

Bifogad fil: Utlysning


Utskriven: 2024-05-18
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=921