Athens Greek Religion Seminar

Sofia Aneziri: ”Religious Munificence in the Community: Α Phenomenon with Various Motives”

2023-09-15


Väl­kom­na till ett fö­re­drag av Sofia Aneziri, Athens universitet, med ti­teln

Religious Munificence in the Community: Α Phenomenon with Various Motives.

Tisdag 26 september, 2023, kl 17.00 (Athen) med fy­sisk när­va­ro på Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen och di­gi­talt via Zoom.

Varmt välkomna!

Bifogade filer: flyer, abstrakt

Anmäl dig för att delta

Aer­ial pho­to­graph of the Sanc­tu­ary of Po­sei­don at Kalaureia.


Utskriven: 2024-04-13
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=876&export=word