Athens Greek Religion Seminar

Vinciane Pirenne-Delforge & Gabriella Pironti: ”Rethinking Greek goddesses: From Aphrodite to Hera”

2023-06-12


Väl­kom­na till ett fö­re­drag av Vinciane Pirenne-Delforge, Collège de France, och Gabriella Pironti, École Pratique des Hautes Études, med ti­teln

Rethinking Greek goddesses: From Aphrodite to Hera.

Tisdag 20 juni, 2023, kl 17.00 (Athen) med fy­sisk när­va­ro på Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen och di­gi­talt via Zoom.

Varmt välkomna!

Bifogade filer: flyer, abstrakt

Anmäl dig för att delta

Andrea Appiani, Venus fastens the girdle for Juno, ca. 1811. Private collection.


Utskriven: 2024-04-13
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=836&export=html